Psikolojik Testler

Psikolojik Testler 2019-05-17T00:29:10+00:00
Psikolojik Testler

Psikolojik Testler

Psikolojik Testler

ZEKA TESTLERİ

WISC-4 Zeka Testi

WISC-4, 6-16 yaş arasında çocuklara temel olarak zeka seviyesini belirmek için uygulanan en kapsamlı ve güvenilir zeka testidir. WISC-R testinin 1980’lerde geliştirilmesinin yanı sıra WISC-4 testinin Türkiye’deki norm çalışmalarını 2016 yılında tamamlaması bakımından oldukça yenidir. Çocuğun zeka seviyesini belirleme amacının yanı sıra, yaşının altında ya da üstünde giden yeteneklerini tespit edip doğru yönlendirme yapılabilmesi için de uygulanan bir testtir. Test sözel kavrama, algısal akıl yürütme, çalışma belleği ve işlemleme hızı olarak 4 tane ana bölümden oluşur ve her bir ana bölümün ayrı alt testleri vardır. WISC-4 testi uygulayıcılarımızın Türk Psikologlar Derneği onaylı uygulayıcı sertifikası bulunmaktadır.

WISC-R Zeka Testi

Bireyin zihinsel kapasitesini belirlemek amacıyla 6-16 yaş grubuna uygulanan zeka testidir. Test; sözel ve performans olmak üzere iki bölümden oluşmakta ve her bölümde altı alt test yer almaktadır. Bireyin öğrenme süreçlerinin değerlendirilmesinde ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ya da özel öğrenme güçlüğünün tespitinde önemli rol üstlenmektedir. Testörlerimiz WICS-R testinin Türk Psikologlar Derneği (TPD) onaylı uygulayıcı sertifikasına sahiptir.

 

CAS Bilişsel Değerlendirme Testi (Cognitive Assessment System)

CAS Bilişsel Değerlendirme Testi, Pass teorisini temel alan 5-17 yaşları arasındaki bireylerin planlama, dikkat, eşzamanlı ve ardıl bilişsel işlemlerini değerlendirmek için geliştirilmiş 4 ölçek, 12 alt testten oluşan bir testtir. Uygulama bir ile iki saat arası kadar bir zaman almaktadır.

CAS’ in Uygulama ve Kullanım Alanları

CAS, 5-17 yaş okul çağı bireylerinın bilişsel işlemlerdeki yeterliliğini ve düzeyini belirlemek amacı ile geliştirilmiştir.
CAS ayrıca aşağıdaki durumların değerlendirilmesi amacı ile de kullanılmaktadır:

  • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan bireylerin,
  • Öğrenme Güçlüğüne sahip olduğu düşünülen bireylerin,
  • Zihinsel engeli olan bireylerin,
  • Travmatik Beyin Hasarı olan bireylerin,
  • Ciddi duygusal bozuklukları olan bireylerin,
  • Üstün Zekalı bireylerin,
  • Planlama problemleri olan bireylerin,
  • Akademik başarısıyla ilgili öngörü ve bilgi sahibi olunmak istenen bireylerin,

tespit ve değerlendirilmesinde kullanılmaktadır.

Stanford-Binet Zeka Testi

2 yaştan yetişkinliğe kadar geniş bir kitleyi içine alan bireysel zeka testidir. Uygulamada amaç bireye ait zeka yaşını ve zeka bölümünü tespit edebilmektir.

PROJEKTİF TESTLER

Rorschach (Mürekkep Lekesi) Projektif Testi

Mürekkep lekelerinden oluşan 10 karttan meydana gelmekte ve anlaşılır konuşmaya başlayan çocuklardan yetişkinlere kadar herkese uygulanabilmektedir. Uygulama ve yorumlamada sertifikasyon ve uzmanlık gerektiren Rorschach Testi; kişinin dış dünyayla ve iç dünyasıyla kurduğu ilişki biçimleri, duygu dünyası, savunma mekanizmaları, düşünceleri ve algıları, temel ihtiyaçları, çatışmaları, yönelimleri, kişilik özellikleri gibi birey ile ilgili detaylı bilgi veren ve genellikle klinik amaçlı kullanılan bir testtir. Testörlerimiz Rorschach ve Projektif Testler Derneği sertifikalı uygulayıcılardır.

CAT (Çocuklarda Tematik Algı) Projektif Testi

3-9 yaş arası çocuklara uygulanır. Çocukların ilgisini çekecek şekilde düzenlenmiş 10 değişik resim kartlarından oluşmuştur. C.A.T. çocuğun hayatında önemli olan figürlerle (aile üyeleri gibi) ilişkilerinin anlaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla düzenlenmiştir. Testörlerimiz Rorschach ve Projektif Testler Derneği sertifikalı uygulayıcılardır.

TAT (Tematik Algılama) Projektif Testi

9 yaş üzerindeki herkese uygulanabilen bir testtir. Genel olarak bireylerin temel ihtiyaçlarını, savunma mekanizmalarını, yaşamlarındaki ana unsurları, çevresiyle ve otorite figürleriyle olan ilişkilerini, baskın duyguları, endişelerini, içsel çatışmalarını ve kişilik özelliklerini değerlendirmeyi amaçlayan Tematik Algılama Testi, sertifikasyon ve uzmanlık gerektiren klinik bir testtir. Testörlerimiz Rorschach ve Projektif Testler Derneği sertifikalı uygulayıcılardır.

Çocuk Resimleri

Çocukların en rahat şekilde kendilerini ifade edebilecekleri yollardan biri de çizdikleri resimlerdir. Çocuklar resimleriyle ruhsal çatışmalarını ve dış dünyaya dair algılarını sergilerler. Çocuğunuz çizimlerini tamamladıktan sonra uzmanlarımız yönelttiği sorularla çizimlerini daha iyi anlamaya çalışacak ve sizlerden aldığımız bilgiler doğrultusunda çocuğunuzun içsel motivasyonlarını, çatışmalarını, baskın duygularını, dış dünyayla kurduğu ilişkilerini ve daha birçok önemli temaya ilişkin bilgiyi size aktaracaklardır.

Beier Cümle Tamamlama Testi

Tamamlanmamış cümlelerden oluşan projektif bir uygulamadır. Test, bireyin bazı durumlara karşılık davranışlarını ve duygularını bu noktadan yola çıkarak yansıtmasını sağlar. Uzman bu noktadan yola çıkarak bireyin iç dünyası, çatışmaları, yönelimleri, duygu ve davranışlarından yola çıkarak kişinin kendisine dair farkındalığını arttırır.

GELİŞİM TESTLERİ

Okul Olgunluğu Testleri

5-7 yaş arası çocukların okula ve öğrenmeye hazır olup olmadığını tespit etmek için yapılan bir uygulamadır. Çocuğun okula başlayabilecek fizyolojik, çevresel ve zihinsel yeterlilikte olup olmadığını değerlendirmek için kullanılır. Çocuğun dikkat süreçlerini, dil gelişimini, bellek kapasitesini, mantık yürütmesini, el-göz koordinasyonunu, küçük kas gelişimini, sosyal becerilerini ölçmeye yarar. Testin sonucunda çocuğunuzun okul eğitimine dair ne derecede hazır olduğuna ilişkin verileri elde etme şansınız olur.

Denver Gelişim Testi

0-6 yaş arasındaki çocukların kişisel-sosyal, dil, ince motor (küçük kas becerisi), kaba motor (büyük kas becerisi) gelişimlerini ölçmek adına oluşturulmuş bireysel gelişim testidir. Bu alanlardaki geriliklerin ve risklerin değerlendirilmesinde işlevsel bir uygulamadır.

Peabody Resim-Kelime Testi

2-12 yaş arasındaki çocukların kelime/kavram gelişimini; alıcı dil becerilerini tespit etmekte kullanılır. Özellikle; konuşma gecikmesi, konuşma bozukluğu, otistik bozukluklar gibi iletişimde güçlük yaratan sendromların anlaşılmasına yardımcı olmaktadır.

DİKKAT TESTLERİ

Frostig Görsel Algı Testi

4-8 yaş arasındaki çocukların görsel algı becerilerini değerlendirmeye yönelik geliştirilmiş bir performans testidir. Görsel algılama becerisi sayesinde çocuklar okumayı, yazmayı, aritmetik yapmayı ve akademik başarıları için gerekli olan tüm diğer yeterliliklere sahip olurlar. Bireyin okula ve öğrenmeye dair hazır oluşundaki durumu bu testle değerlendirilebilir.

Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi

5;6 ay ile 10;11 ay arasındaki çocuklara görsel motor becerilerinin değerlendirilmesi için uygulanır. Aynı zamanda bir gelişim testi olarak da kullanılan bu uygulama kimi zamanlarda zeka geriliği, çeşitli beyin hasarları ve fizyolojik sorunları tespit etmekte de kullanılabilir.

Benton Görsel Bellek Testi

8 yaş ve üzeri bireylerin görsel-mekansal bellek becerilerini ölçmek içim geliştirilmiş bir testtir. Şeklin bakarak çizilmesini, çizimin gecikmeli olarak akıldan yapılmasını veya başka şekiller arasından tanınmasını içermektedir. Benton Görsel Bellek Testi, şekil belleğini anlık ve gecikmeli olarak

değerlendirebilmekte; bunun da ötesinde, görsel belleği, görsel algılama ve motor yeteneklerden ayırt edebilmektedir.