Kadıköy Psikolog Özel Eğitim Uygulamaları - Özel Eğitim Uygulamaları Anadolu Yakası Psikolog - Özel Eğitim Uygulamaları İstanbul Psikolog

Özel Eğitim Uygulamaları ve Psikoloji

“Çocuğum yaşıtları gibi değil, hala konuşamıyor.”
“Sürekli koşturma halinde, hızına yetişemiyorum.”
“Yaşıtları gibi seslenince bana bakmıyor, duymuyormuş gibi davranıyor.”
“Çok dağınık, dikkatsiz.”
“Okumayı hala sökemedi, harfleri ters yazıyor.”
“Hala toplama, çıkarma yaparken zorlanıyor.”
“Okuldan hiç hoşlanmıyor.”
“Ödevini tek başına yapamıyor.”
“Yaşıtlarından daha az becerilere sahip diye düşünüyorum.”
Yaşıtlarına göre seviyesindeki çocuklardan gelişimi ve öğrenmesi geride olan çocuklar da onların ihtiyaçlarını karşılayan bir programla ilerleme kaydedebilirler. Çocuğunuz büyüdüğünde bu problemin ortadan kalkacağı beklentisi ya da bir öğretmenle özel ders alarak ilerlemek sorunları daha da büyütecektir. Hem bilişsel, hem duyusal, hem de duygusal özellikleri sebebiyle özel desteğe ihtiyacı olan çocuklar için özel eğitim programı oluşturmak gerekmektedir. Bu türden çocuklar için bire bir eğitimsel terapi ve farklı destekler gerekmektedir.
Özel eğitimde erken müdahale oldukça önemlidir. Bu sebeple sorunlar dikkatimizi çeker çekmez süre kaybetmeden destek almaya başlamak yerinde olacaktır.

Özel eğitim çalışmalarımızı;

  • Öğrenme Güçlükleri,
  • Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu gibi alanlarda sürdürmekteyiz.

Özel eğitim sürecini nasıl yapılandırıyoruz?

Değerlendirme: Uzmanlarımız bir takım yönlendirmeler sonrası başvuran çocukları öncelikle gelişimsel, bilişsel ve ruhsal anlamda değerlendirmeye alarak, onların ihtiyaçlarını belirlemeye çalışmaktadır. Daha sonrasında bu değerlendirmelerden yola çıkarak çocuğun hangi alanlarda daha çok desteğe ihtiyacı olduğunu tespit ederek, ailelerini bu anlamda bilgilendirmektedirler. Eğer çocuğun durumunda nörolojik ya da psikiyatrik bir bulguya rastlanırsa gerekli yönlendirmeleri gene uzmanlarımız yapmaktadır.

Bireysel Eğitim: Yapılan değerlendirmeler sonrası çocuğun ihtiyaçları doğrultusunda bireysel eğitim programı düzenlenmekte ve bu programın detayları aileye aktarıldıktan sonra bireysel eğitime başlanmaktadır.

Ebeveyn Danışmanlığı: Ebeveynlerin çocuğunun bireysel eğitimine etkin bir şekilde katılımı oldukça önemlidir. Anne babanın çocuklarının sorunları hakkında detaylı bilgi sahibi olmaları ve süreci sıkı takip etmeleri çocuğun aldığı desteği güçlendirecektir. Bireysel eğitimde çocuğun edindiği bilgileri ve çalıştığı konuları ebeveyni ile tekrar ediyor olması, sürecin verimliliğini arttıracaktır. Ailenin çocuğuna nasıl yaklaşması gerektiği ve nasıl eğitim sürecine katkıda bulunacakları uzmanlarımızın periyodik aile görüşmeleri esnasında aileye aktarılmaktadır.