Diyalektik Davranışçı Terapi

Diyalektik Davranışçı Terapi (DBT) kendinden önce ortaya çıkmış diğer terapi ekollerinin bazı psikolojik bozuklukları tedavi etmedeki yetersizliğinden yola çıkarak 1980 yılında Marsha Linehan tarafından oluşturulmuştur.
Bu terapi tekniği diğer terapilerden farklı olarak sadece değişim ya da sadece kabullenme üstünden ilerlememektedir. Hem kabullenme hem de değişim stratejilerini kullanan bir terapi yöntemidir.
Diyalektik Davranışçı Terapinin kökeni Bilişsel Davranışçı Terapi’ye dayanmaktadır. En temel teknik olarak danışanların kendilerini şuan, şu dakikada oldukları gibi kabul etmeleri gerektiği üstünde durur. Bu hedefin yanı sıra danışanın hedeflerine ulaşarak yaşamaya değer bir hayat geçirebilmeleri için değişmeleri gerektiği üstünden ilerler.
Özetle Diyalektik Davranışçı Terapi; danışanın kendi davranışlarında eksik olan gerekli becerileri öğreterek yaşamlarında onlar için sorun olan duygusal, davranışsal, düşüncesel ve ilişkisel tutumlarını değiştirmesine yardım eder.