Diyalektik Davranışçı Terapi

Diyalektik Davranışçı Terapi 2019-01-10T21:58:07+00:00

Diyalektik Davranışçı Terapi (DBT) kendinden önce ortaya çıkmış diğer terapi ekollerinin bazı psikolojik bozuklukları tedavi etmedeki yetersizliğinden yola çıkarak 1980 yılında Marsha Linehan tarafından oluşturulmuştur.
DBT diğer terapilerden farklı olarak sadece değişim ya da sadece kabullenme üstünden ilerlememektedir. Tedavide hem kabullenme hem de değişim stratejilerini kullanan bir terapi yöntemidir.
Kökeni Bilişsel Davranışçı Terapi’ye dayanmaktadır. DBT en temel teknik olarak danışanların kendilerini şuan, şu dakikada oldukları gibi kabul etmeleri gerektiği üstünde durur. Bu hedefin yanı sıra danışanın hedeflerine ulaşarak yaşamaya değer bir hayat geçirebilmeleri için değişmeleri gerektiği üstünden ilerler.
Özetle DBT; danışanın kendi davranışlarında eksik olan gerekli becerileri öğreterek yaşamlarında onlar için sorun olan duygusal, davranışsal, düşüncesel ve ilişkisel tutumlarını değiştirmesine yardım eder.