Stratejik Aile Terapisi Kadıköy Psikolog - Stratejik Aile Terapisi Anadolu Yakası Psikolog - Stratejik Aile Terapisi İstanbul Psikolog

Stratejik Aile Terapisi ve Psikoloji

Stratejik Aile Terapisi

Çiftler ilişki sürecinde zaman zaman bazı sorunlar yaşarlar ve bu sorunlara kendilerince çözümler getirirler. Fakat çözüm gibi görünen bu denemeler çoğu zaman çözümsüzlüğü beraberinde getirir ve çiftler çaresizlik bataklığına saplanırlar. Bu bataklıkta yoğun olarak hissedilen duygu “anlaşılamama” duygusudur.  Ne söylerse söylesin eşinin kendisini anlamayacağını düşünen kişi ya anlatmaktan vaz geçecektir ya da yeni anlatma yolları bulmaya çalışacaktır.

Bu ve buna benzer sorunlarla gelen çiftler hemen her sorunu konuşabildiklerini fakat hiçbir sonuç alamadıklarını, aksine yeni sorunlar doğduğunu ifade ederler. Her ikisi de diğerini kendisini anlamamakla suçlar; “biz farklı dilden konuşuyoruz biz birbirimizi anlamıyoruz” gibi cümleleri sıklıkla kullanırlar.

Stratejik Aile Terapisi aile bireylerinin aralarındaki sorunu netleştirip somut hedefler koyarak tüm bireylerin dayanışma içinde ve pozitif geri bildirimle terapist kontrolünde çalışmalarını öngörür. Bu çalışmada önce sorun belirlenir sonra somut bir hedef konur ve bu hedefi gerçekleştirmek için adım adım uygulanacak değişim stratejileri belirlenir. Bu stratejiler terapistin denetimde uygulanarak konulan hedefin gerçekleştirilmesi yönünde tüm aile üyelerinin beraberce çalışması sağlanır. Pozitif geri bildirimle de iletişim çatışmalarının önüne geçilmeye çalışılır.