Şema Terapi Kadıköy Psikolog - Şema Terapi Anadolu Yakası Psikolog - Şema Terapi İstanbul Psikolog

Şema Terapi ve Psikoloji

Şemalar, çocukluk döneminde oluşmuş zihinsel yapılarımızdır ve çevremizde olup biteni yorumlamamıza, çevreye uyum sağlayarak yaşamın gereklerini yerine getirmemize yardımcı olurlar. Her insanın 18 tane uyum bozucu şeması vardır ve bu şemalar çocukluk çağının temel ihtiyaçları karşılanmadığında etkin hale gelerek şemanın özelliğine göre bireyin çeşitli sorunlar yaşamasına neden olurlar.

Şema Terapinin amacı, kişiye ait psikolojik problemler üreten şemaların ne olduğunun kişi tarafından farkına varılmasını sağlamak, bilişsel ve yaşantısal tekniklerle kişinin yaşadığı sıkıntılarla başa çıkma becerilerini geliştirmek ve güçlendirmektir.

Jeffrey Young ve arkadaşları tarafından geliştirilmiş olan Şema Terapi modeli, bilişsel-davranışçı terapi, geştalt terapi, bağlanma, nesne ilişkileri ve yapılandırıcı psikanalitik kuramlardan gelen bilgileri birleştirir. Şema terapi , kişilik bozuklukları gibi değişimin zor olduğu vakalara yardımcı olma amacıyla geliştirilmeye başlanmış olsa da, bireysel, grup ve çift terapileri gibi farklı sorunlarda da etkili bir yöntem olduğu yapılan çalışmalarla ortaya konulmaktadır.