Yetişkin ve Aile

Yetişkin ve Aile2020-02-02T12:03:38+03:00

Depresyon ve Bilişsel Davranışçı Terapi

Depresyon ve Bilişsel Davranışçı Terapi Kımıltısız bir kuş ölüsü dünya müzelerinde, Beton bağlamış aromalı kanatlarıyla kımıltısız…   Depresyon ve Bilişsel Davranışçı Terapi - [...]

Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Tedavisi

Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Tedavisi Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Tedavisi - Halk arasında “takıntı bozukluğu” olarak da bilinen obsesif kompulsif bozukluk; kişinin kendi [...]

Tüp Bebek Tedavisi ve Aile Tutumları

Tüp Bebek Tedavisi Tüp bebek tedavisi, belirli günlerde klinikte hekimlerin kontrolünden geçilerek, belli tahliller ve işlemlere maruz kalınarak yürütülen tıbbi müdahalelerden oluşan bir [...]

EMDR ve Çocukluk Dönemi Travmaları

emdr ve çocukluk dönemi travmaları EMDR, yaşantılarımızla ilgili edindiğimiz olumsuz inançlarımızı, duygu ve beden duyumlarımızı hedef alarak güncel veya geçmiş travmalarımız ile çalışmaktadır. [...]

Özgüven Eksikliği ve Çözüm Yolları

özgüven eksikliği ve çözüm yolları Özgüven Eksikliği ve Çözüm Yolları - Özgüven, beceri ve yeteneklerimizden emin olmamıza ve böylece cesurca davranmamıza yardımcı olmak [...]

Karantina Günlerinde Çift İlişkisi

karantina günlerinde çift ilişkisi Karantina Günlerinde Çift İlişkisi - Dışarı çıkmanın oldukça riskli olduğu ve zorunlu haller dışında tüm aile fertlerinin evlerde kaldığı [...]

Canım Çok Sıkılıyor!

canım çok sıkılıyor Pandemi günlerinde önem kazanan duygulardan birisi de “can sıkıntısı”… Sosyal medyanın, teknolojinin, ulaşımın ve çevresel zenginliğin zirve yaptığı bu çağda [...]

Pandemi Günlerinde Ruhsal Sağlığımız

pandemi günlerinde ruhsal sağlığımız Pandemi günlerinde ruhsal sağlığımız - Sağlık ve hastalık insanın hayatı boyunca sürekli bir döngüdür. Yaşadığımız süre içerisinde sağlıklı olmak [...]

Koronavirüsün Psikolojik Etkileri ile Baş Etme

koronavirüsün psikolojik etkileri Koronavirüsün psikolojik etkileri ile baş etme gerçekten hasta olmak kadar önemli sorunlardan birisi haline gelmiştir. Salgını ve bunun etkileri küresel [...]

Sağlıklı Cinsel Yaşamın Özellikleri

Sağlıklı cinsel yaşamın özellikleri duygusal yakınlık hissetme ile birlikte, partnere karşı arzu duyma ve uyarılma ile devam eder. Masters ve Johnson’a (Human Sexual Response, 1966) [...]

Çift Terapisinde Aldatma

çift terapisinde aldatma Çift terapisinde insanlar evliliği ve partneriyle ilgili problemlerden bahsederken olaylar zincirini anlatırlar. Elbette hepsi dikkate değerdir, fakat eşinden yakınırken günlük [...]

Go to Top