Bilişsel Davranışçı Terapi Kadıköy Psikolog - Bilişsel Davranışçı Terapi Anadolu Yakası Psikolog - Bilişsel Davranışçı Terapi İstanbul Psikolog

Bilişsel Davranışçı Terapi ve Psikoloji

Bilişsel davranışçı terapi, insanın duygusal ve davranışsal tepkilerinin düşünce ve inançların etkisiyle oluştuğunu ileri sürer. Bu sebeple bilişsel terapide duyguya neden olan olumsuz düşünceler üzerine odaklanılır.

İşlevsel olmayan düşünce ve davranışların değiştirilmesi, kişinin hayatında büyük değişimler yaratır. Her insan çocukluğunda birçok yeni bilgi edinir ve birçok düşünce kalıbı geliştirir. Bu düşünceler bir süre sonra otomatik hale gelir ve çoğu zaman bu düşünceler sınanmadan zihnimiz tarafından doğru kabul edilir. Yoğun olumsuz düşüncelere her zaman acı veren duygular eşlik eder ve bu duygular da ister istemez davranışlarımızı etkiler. Bilişsel terapi, sıkıntı yaşanan konuda olaya verilen anlamları ve bunların oluşturduğu duygu ve davranışlara odaklanır. Düşünceler sınanarak kişinin duygu ve davranışlarının değişmeye başlamasına yardımcı olur. Kişinin geçmişte yaşanan bir olay nedeniyle geliştirdiği rasyonel olmayan düşüncelerin değiştirilmesini sağlar.

Albert Ellis ve Aaron Beck tarafından oluşturulan bu kuram, tüm dünyada pek çok soruna yönelik olarak tek başına ya da destekleyici terapi olarak kullanılmaktadır.