Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Kadıköy Psikolog - Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi Anadolu Yakası Psikolog - Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi İstanbul Psikolog

Çocuk ve Ergenlerde Bilişsel Davranışçı Terapi ve Psikoloji

Son yıllarda bilişsel psikoterapinin yetişkinlerde kullanımı oldukça yaygınlaşmış olsa da bu terapi tekniğinin çocuk ve ergenlerin tedavisinde kullanımı oldukça yenidir. Diğer terapi teknikleri çocuğu daha edilgen bir pozisyonda görmekte ve terapilerde çocuğa kendi üzerindeki değişimi yaratabilecek görev ve sorumlulukları vermezken, bilişsel davranışçı terapiler çocuğun kendi üzerindeki değişim gücünü çocuğa farkettirir ve çocuğun da katılımıyla tedavi iyiye doğru ilerler.

Bilişsel teknikler çocuğun duyguları ve davranışlarını değiştirmede bir gücü olmadığı; bu gücün tamamen ailesine ve çevresine ait olduğu fikrine karşı çıkar. Çocuk düşünceleri, duyguları ve davranışları üzerinde bir kontrol sağlayabilir ve sorunların üstesinden gelebilir.

Akılcı olmayan çeşitli düşünceler ve gerçeğin yanlış anlaşılması tıpkı yetişkinlerde de olduğu gibi çocuklarda da kızgınlık, depresyon ve kaygı oluşturabilir. Örneğin; geceleri kendi başına odasında uyumakta zorlanan bir çocuk, hayallerinde canlandırdığı gerçeküstü zarar verici bir varlıktan korkuyor olabilir. Bu korkusunu yenmesinin yolu gerçekdışı hayalinin yerine daha gerçekçi düşünceleri koymaktan geçer ve bu da ancak bilişsel davranışçı terapi süreciyle mümkün olur.

Serinkanlı Çocuklar programı(Cool Kids)

Kalkedon Psikoloji uzmanları kaygı bozukluklarında (fobiler, sınav kaygısı, travma, takıntılı zorlantılı bozukluk gibi konularda) çocuk ve ergenlere yönelik bilişsel davranışçı terapinin en yeni metodu olarak A.B.D’de yaygın olarak kullanılan “Cool Kids” (Serinkanlı Çocuklar Programı)nı sertifikalı bir şekilde (ACT-Acceptance and Commiment Therapy onaylı) uygulamaktadırlar.

“Cool Kids” ile kaygı sorunu yaşayan (okul korkusu yaşayan, takıntıları olan,  sosyal ortamlarda çekingen davranan, gece korkuları olduğu için yalnız yatamayan, genel olarak ürkek davranışlar sergileyen) çocuklarda ortalama 10 seansta kesin başarı elde edilmektedir.

Kaygılı bir çocuğun anne-babası olmak kolay iş değildir. Bu çocuklar, zaman ve duygu açısında anne-babalarına karşı aşırı talepkardırlar ve genellikle daha geniş aile bireyleri ve anne-babanın arkadaşları, çocuğun ve ailenin yaşadığı sıkıntıyı farketmezler.

Çocuklar, yaşamlarındaki hoş şeyleri kaçıracak kadar kaygılı olduğu zaman, pek çok anne-baba çocuğuna yardım etmek ister. Ancak; anne-babaların denediği şeyler pek de işe yaramaz. Uzun dönemde, bazen denenen yollar durumu daha da kötüleştirir; çünkü pek çok kişi, çocuklarının bu özelliklerinin geçici olduğunu düşünür. Bu konuda bir şeyler yapılabileceğini öğreninceye kadar çoğu aile sıkıntı yaşar.

Kaygı sorunu, yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da yaygındır. Aile ve çocuğun aktif katılımıyla gerçekleştirilen bu program, bütünleştirilmiş bir beceri edinimini içermektedir. Bu programla, çocuk kaygılarıyla baş etmeyi öğrenecek; böylece kaygıları çocuğun günlük yaşamını etkilemeyecektir.

Serinkanlı Çocuklar programı kapsamında çocuklarda;

  • Genel kaygılı hal (ürkek davranışlar sergilemek)
  • Çekingenlik (sosyal ortamlarda girişken davranamamak)
  • Okul fobisi
  • Yalnızlık korkusu (yalnız yatamamak, yalnız evde kalamamak)
  • Takıntılı davranışlar sergileme
  • Konuşma bozuklukları
  • Tik davranışları

gibi konularda ciddi başarılar sağlanmaktadır.