Okul Olgunluğu Testi

Okul Olgunluğu Testi, 5-7 yaş arası çocukların okula ve öğrenmeye hazır olup olmadığını tespit etmek için yapılan bir uygulamadır. Çocuğun okula başlayabilecek fizyolojik, çevresel ve zihinsel yeterlilikte olup olmadığını değerlendirmek için kullanılır.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi; Kelime Anlama, Cümleler, Genel Bilgi, Eşleştirme, Sayılar, Kopya Etme gibi 6 alt test ve toplam 100 maddeden oluşur.

Hildreth ve arkadaşları tarafından hazırlanan Metropolitan Okul Olgunluğu Testi, 1980 yılında Türkçe’ye uyarlanmıştır. Uygulamayı ülkemize göre uyarlayan Oktay (1980) 44 ilkokul öğrencisine uygulamış ve standardizasyon çalışmalarını tamamlamıştır.

Her alt test testör tarafından sözel olarak verilen yönergeye göre çocuğun kopya edeceği veya işaretleyeceği resimlerden meydana gelmiştir. Bu test hem grupça hem de birebir kullanıma uygundur. Bu testin uygulanma süresi yaklaşık yarım saattir. Test soru ve kayıt formundan oluşmaktadır. Testörün verdiği yönergeler doğrultusunda çocuğun testi cevaplaması istenir.

Çocukları anaokulun sonunda veya birinci sınıfın başında uygulamak için hazırlanan ve on altı sayfadan oluşan bu uygulama, 6 adet alt testten oluşmaktadır. Bu testler şu şekildedir:
Kelime anlama (15 madde) : Bu test dilin anlaşılması ve kavranmasını belirlemeye yönelik bir testtir. Çocuktan, her sırada dört resim içinden söylenileni seçmesi istenmektedir.
Cümleler (14 madde) : Bu testte çocuktan kendisine aktarılan cümleyi anlaması ve gördüğü resimle bu bilgileri birleştirmesi gibi kompleks bir işlem beklenilmektedir.
Genel Bilgiler (14 madde) : Genel bilgi alt testinde olan resimler, çocukların günlük hayatta hemen her zaman karşılaşabileceği görme ve dokunma olanağına sahip oldukları nesnelerle ilgilidir. Çocuğa gösterilen resimle tanıdığı nesne arasında çocuk tarafında ilişki kurması ve nesneyi adlandırması istenmektedir.
Eşleştirme (19 madde) : Okuma yazmanın öğrenilmesinde önemli bir yer tutan beceriler bu alt testte ölçülmektedir. Benzerliklerin tanınması ile ilgilidir. Her maddede bir takım şekillerin dört ayrı resmi sıralanmıştır. Sıranın ortasında çerçeve içindeki resmin aynısının çocuk tarafından bulunması ve çerçeve içine alınması istenir. Genellikle bu testte başarılı olamayan çocuklarda okuma ve yazma problemlerinin görüldüğü bilinmektedir.
Sayılar (24 madde) : Bu testte çocuğun sayı bilgisini ölçülmektedir. Bu alt testte sayılar ve seriler hakkında belirli bir eğitimden geçmemiş olan çocuklarda o zamana kadar kendiliğinden kazanılmış olan sayı olgunluğunu ölçmek üzere düzenlenmiştir.
Kopya etme (10 madde) : Çocuğun gördüğü şekli doğru olarak zihninde canlandırabilmesi ve buna belli bir alan içerisinde yer verme yeteneğini ölçen bir testtir. Yazının öğrenilmesinde kopya etme önemli bir yere sahiptir. Yazı yazmayı öğrenmede gerekli olan, görsel algı ve hareket becerilerinin bileşimini ölçmektedir. Gördüğünü doğru algılayamayan ya da algıladığını belli bir alanda doğru şekilde yerleştiremeyen çocukların okuma yazma öğrenmekte daha sonraki süreçte zorlanacakları bilinmektedir.

Bütün bu alt testlerde doğru yanıtlanan her madde bir puan değerindedir. Toplanan puanların tümü testin toplam puanını meydana getirmektedir. Puanların yüksekliği genel okul olgunluk düzeyinin yüksek olduğunu göstermektedir. Her alt testin kendine ait puanları ayrı ayrı değerlendirilmekte ve dikkate alınmaktadır.

Okul Olgunluğu Testi, çocuğun dikkat süreçlerini, dil gelişimini, bellek kapasitesini, mantık yürütmesini, el-göz koordinasyonunu, küçük kas gelişimini, sosyal becerilerini ölçmeye yarar. Testin sonucunda çocuğunuzun okul eğitimine dair ne derecede hazır olduğuna ilişkin verileri elde etme şansınız olur.

Randevu için bağlantıdan merkezimize ulaşabilirsiniz.