Öğrenme Stilleri

Kimler için: Öğrenme Stilleri programı; ebeveynler ve öğretmenler için.

• Öğrenme stilleri ve zeka ilişkisi
• Görsel öğrenenler
• İşitsel öğrenenler
• Hareketle/dokunarak öğrenenler
• Öğrenme stiline göre çocuğun zayıf yönleri ve güçlendirme yolları
• Evde öğrenme stillerinden faydalanmak

Amaç: Eğitim ve öğretim hayatına devam etmekte olan bireyin hangi stilde daha kolay öğrenebildiğini keşfetmek ve öğrenme kalitesini arttırmak.