Banu Fatma Özbaş

Banu Fatma ÖZBAŞ

Psikolog / Psikoterapist

Uzman Psikolog Banu Fatma Özbaş , Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji bölümünden 2012 yılında mezun oldu. 2012-2014 yılları arasında da Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Aile Psikolojisi yüksek lisans eğitimini ve süpervizyonlarını başarıyla tamamladı.

2010-2012 yılları arasında Davranış Bilimleri Enstitüsü’nde ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde staj çalışmalarını tamamladı ve çeşitli projelerde görev aldı. Çeşitli akademik araştırmalara asistanlık yaptı ve projelere katkı sağladı.

2012-2014 yılları arasında çocuklarla ve ergenlerle çalıştı. Üniversite tercihi yapacak gençlere danışmanlık yaparak, sınav stresi, kaygı, başarısızlık korkusu, psikosomatik problemler üzerine çalışmalarını yürüttü.

2014-2016 yılları arasında, Bilkent Laboratuvar Okullarında okul psikoloğu olarak görev aldı. Okul öncesi çocuklarda bağlanma, ayrılık kaygısı, gelişimsel problemler, sosyal ve duygusal gelişim odaklı çalıştı. Okulda, aile ve çocuklara yönelik psikolojik rehberlik hizmeti verdi. Çocuklarda sınır, davranış, bağlanma teknolojinin kullanımı ve kaygı üzerine eğitimler düzenledi.

2016 yılında Nöropsikiyatri Kliniği’nde alanda çalışmalarını sürdürdü ve 500’ün üzerinde danışan gördü. Halen klinik çalışmalarını sürdürmekte ve okullara danışmanlık yapmaktadır. Gene aynı dönemlerde Association for Play Therapy onaylı Çocuk Merkezli Oyun Terapisi eğitimini tamamlayarak “Oyun Terapisti” olmaya hak kazandı.

Daha sonraki dönemde Uzm. Psk. Serap Minaz Kıratik’tan “Uyku ve Güvenli Bağlanma” eğitimini başarıyla tamamladı.

Gene aynı dönemde Davranış Bilimleri Enstitüsü tarafından düzenlenen “Online Oyun Terapisi: Online Terapide Bilişsel Davranışçı Terapi Müdahalelerinin Kullanılması” eğitimini başarı ile tamamladı.

2021 yılında Davranış Bilimleri Enstitüsü’nden EMDR 1. Düzey eğitimini ve süpervizyonlarını tamamlayarak EMDR terapisti oldu.

Uygulamalarında çocuklara ve gençlere yönelik bilişsel-davranışçı terapi, stratejik aile terapisi, çocuk merkezli oyun terapisi tekniklerini kullanmaktadır. Çocuk ve gençlere dair bilişsel ve gelişimsel değerlendirmelerini, CAS Zihinsel Değerlendirme Sistemi, WISC-R Zeka Testi, Denver 2 Gelişim Envanteri, Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi ve benzeri birçok testi kullanarak yürütmektedir. Yard. Doç. Dr. Neslihan Zabcı’dan 2 yıl sürecek olan “Çocuk Psikanalizi” eğitimi ve “Projektif Testler (Rorschach, CAT,TAT)” eğitimini almaya devam etmektedir.

Kalkedon Psikoloji’de çalışmalarını sürdüren Uzman Psikolog Banu Fatma Özbaş, çocuk, ergen ve duygu durum bozuklukları, kaygı bozuklukları, öfke kontrol problemleri,  çocuk ve ergenlerde davranış sorunları; boşanma sonrası duygusal problemler, dikkat eksikliği, öğrenme güçlüğü, aile-çocuk arasında anlaşmazlık ve iletişim, çatışma gibi sıkıntılarla başvuran çocuk ve ergenlerle çalışmalarını sürdürmektedir.