Transaksiyonel Analiz Yaklaşımı Kadıköy Psikolog - Transaksiyonel Analiz Yaklaşımı Anadolu Yakası Psikolog - Transaksiyonel Analiz Yaklaşımı İstanbul Psikolog

Transaksiyonel Analiz Yaklaşımı ve Psikoloji

“Hayatımızın bir anlamı olsun isteriz. Fakat bu anlamı yaşantılarımız değil biz belirleriz.”

İnsan düşünen bir varlıktır ne yapacağına ve hayattan ne istediğine karar verebilir. Bu nedenle de hayatının sorumluluğu kendisine aittir. Transaksiyonel Analiz yaklaşıma göre gereken bilgiler verildiğinde kişi yaşadığı sorunun üstesinden gelebilir.

Bu yaklaşımda kişilik çocuk, yetişkin ve ebeveyn ego durumları olarak tanımlanır. Kişi karşılaştığı sorunla baş edebilmek için bu ego durumları arasında gider gelir. Etkileşimde olduğu kişiyi bu ego durumlarından hangisinde görüyorsa kendisi de o ego durumuna uygun olduğunu hissettiği ego duruma geçer. Karşısındakini ebeveyn ego durumunda gören çocuk ego durumuna geçebildiği gibi, çocuk ego durumunda gören ebeveyn ego durumuna geçebilir.

Transaksiyonel Analiz Yaklaşımı’na göre davranışlarımızın dört temel nedeni vardır. Bunlar; temas iletisi ihtiyacı, dokunulma açlığı, fark edilme açlığı ve zamanı yapılandırma ihtiyacıdır. Terapist danışana davranışlarının altında yatan nedeni görmesine yardımcı olur. Bu nedeni doğuran ihtiyacını kendisi için en uygun nasıl karşılayacağını öğrenmesine yardımcı olur. Kişi terapi sonucunda hangi ihtiyacın onu hangi ego durumuna geçmeye zorladığını fark eder ve bu ihtiyacı kendisi için en uygun ego durumunda karşılayabilme becerisini kazanmış olur.