Kalkedon Psikoloji - Özgün Öklük

Özgün ÖKLÜK

Uzman Klinik Psikolog / Psikoterapist
Bireysel / Çift Terapisti

Özgün Öklük lisans eğitimini İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji bölümünde okumuştur. Lisans eğitiminin hemen ardından Işık Üniversitesi “Klinik Psikoloji Yüksek Lisansı Yetişkin Alt Alanı”na kabul edilmiştir. Prof. Dr. Ömer Saatçioğlu danışmanlığında “Çocukluk Dönemi Travmatik Yaşam Olaylarına Maruz Kalmış Yetişkin Bireylerin Benlik Saygısı, Kişilerarası İlişki Tarzları ve Baş Etme Becerilerinin İncelenmesi” başlıklı tezi ile yüksek lisansını tamamlayarak Özgün Öklük “Uzman Klinik Psikolog” ünvanını almıştır.

Uzmanlık stajlarını Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde ve Bağımlılık Yapıcı Madde Danışma ve Ayaktan Tedavi Merkezi (Dan- Te)’de tamamlamıştır. Üniversite eğitiminde çeşitli kurumlarda stajyer psikolog olarak görev almıştır. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin Duygudurum servisinde, İ.Ü.Çapa Tıp Fakültesi’nin Nörolojik Bilimler Kliniği’nde Prof. Dr. Öget Öktem Tanör’ün yanında stajlarını yapmıştır. Yanı sıra uzun süreli olarak İstanbul Adalet Sarayı’nda Çocuk ve Aile Mahkemelerinde stajyer psikolog olarak çalışmıştır. Üstün Dökmen Akademisi Küçük Şeyler Anaokulu ve Tohum Otizm Vakfında lisans stajlarını tamamlamıştır.

Özgün Öklük yüksek lisans sürecinde “Bilişsel Davranışçı Terapi” ağırlıklı eğitim görmüş olup eğitiminin ikinci yılında Işık Üniversitesi’nin Psikolojik Danışmanlık Merkezinde süpervizyon altında danışan görmeye başlamıştır. Yetişkinlerle psikoterapi yaparak Prof. Dr. Falih Köksal’dan “Psikanalitik Yönelimli Süpervizyon” ve Dr. Hivren Özkol’dan “Bütünleşik Yönelimli Süpervizyon” almıştır.

Bu zamana kadar Özgün Öklük pek çok eğitim ve seminerlere katılmıştır. Türk Psikologlar Derneği’nde Şükriye Akça Kalem tarafından verilen “Nöropsikolojik Değerlendirme Testleri” eğitimini almıştır. Tevfika İkiz’in vermiş olduğu “Rorschach ve Tematik Algı Testleri” eğitimlerini Rorschach ve Projektif Testler Derneği’nde tamamlamıştır. Yine aynı dernekte Projektif Testlere Kuramsal Giriş seminerleri kapsamında psikanalitik yönelimli psikopatoloji eğitimine katılmıştır. Doç. Dr. Zümra Atalay’ın verdiği “Mindfulness (Bilinçli Farkındalık) Temelli Stres Azaltma (MBSR) Eğitimi”ni “Mindfulness Institute Türkiye” bünyesinde almıştır. Prof. Dr. Hürol Fışıloğlu’nun “Aile ve Evlilik Terapisi Eğitimi”nin teorik ve uygulama düzeylerini tamamlamış, Çiftlerle İlişki Pusulası Modeli’ne göre çalışmaktadır.

2017-2019 yılları arasında Özgün Öklük İstanbul’da bir belediyenin Psikolojik Danışmanlık Merkezinde Klinik Psikolog olarak çalışmış yanı sıra özel danışmanlık merkezlerinde danışanlarını görmüştür.

2019 yılından itibaren çalışmalarına Kalkedon Psikoloji’de devam etmekte olan Özgün Öklük, yetişkinlerle bireysel psikoterapi, evlilik ve çift terapisi yapmaktadır. Bireysel psikoterapide “Bilişsel Davranışçı Terapi”, “Psikodinamik Yönelimli Terapi”, psikosomatik yönelimli yöntemleri uygulayarak bütünleşik bir psikoterapi yaklaşımını benimsemektedir. Çiftlerle “Sistemik Aile Terapisi”, “İlişki Pusulası” tekniği ile seanslarını yürütmektedir.

Türk Psikologlar Derneği (TPD) üyesidir ve TPD etik yönetmeliğine bağlıdır.