İlkay Gedik

İlkay GEDİK

Uzman Psikolog / Psikoterapist
Bireysel / Çift / Cinsel sorunlar / EMDR Terapisti

İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 1996 yılında mezun olan Uzman Psikolog İlkay Gedik, yüksek lisansını Selçuk Üniversitesi’nde yaptı. Aile Danışmanlığı alanında yüksek lisans yapan Gedik, ‘Şiddet Mağduru Kadınların Aile Yapıları’ üzerine hazırladığı tezle uzmanlığını tamamladı.

Uzun yıllar Kanada’da yaşayan Gedik, 2006 yılında L’universite de Montreal’de “Petite Enfance et Famille” (Aile ve Erken Çocukluk Dönemi) üzerine sertifika eğitimini tamamladıktan sonra Montreal’de çeşitli kamu ve özel okul öncesi çocuk merkezlerinde pedagojik danışman olarak görev yaptı.

2008-2010 yıllarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde Psikolog olarak çalıştı.

Bu dönemde EMDR Avrupa Derneği’nin o dönemki başkanı Dr. Udi Oren tarafından verilen EMDR 1. ve 2. Düzey eğitimlerini tamamlayıp EMDR uygulayıcısı oldu.

Davranış Bilimleri Enstitüsü tarafından verilen Stratejik Aile Terapisi, Çözüm Odaklı Terapi eğitimlerini tamamladı.

2011-2015 yıllarında Ataşehir Belediye’sinde şiddete maruz kalmış kadınlarla çalıştı. Bu dönemde travma alanın da birçok atölye ve seminerlere katıldı.

2015 yılında Gottman Enstitüsü tarafından verilen Gottman Çift Terapisi 1.ve 2. Düzey eğitimlerini tamamladı.

2016-2020’de Kadıköy Belediyesi’nde psikolog ve psikoterapist olarak çalışan İlkay Gedik, danışanlara verdiği hizmetlerin yanı sıra; yerel yönetimlerin kadına yönelik şiddetin önlenmesi alanındaki çalışmalarına dair sosyal politikaların geliştirilmesi ve uygulanması çalışmalarını yürüttü. Özellikle Kadının İnsan Hakları Eğitimleri ve gençlere yönelik olarak hazırladığı “Flört Şiddeti Atölyelerinin” yürütücülüğünü yapan İlkay Gedik, bu süreçte çok sayıda kadın ve gence eğitim verdi.

Çiftlerle ve ilişki çalışmalarında Duygu Odaklı Terapi Çift terapisi uygulamalarını kullanmaktadır. Bu alandaki temel eğitimlerini Dr. Ting Liu ve Dr. Kyriaki Polychroni ve Dr. Senem Zeytinoğlu’dan aldı.

Dr. Sue Johnson tarafından geliştirilen Duygu Odaklı Bireysel Terapi eğitimi ve süpervizyon çalışmaları devam etmektedir.

2010 yılından itibaren kamudaki hizmetlerinin yanında özel danışmanlık merkezlerinde de yetişkin ve çiftlerle psikoterapi çalışmalarını sürdürdü.

Duygu Odaklı Çift Terapisi Türkiye Derneği Yönetim Kurulu üyesi olan İlkay Gedik, aynı zamanda Türk Psikologlar Derneği bünyesinde deprem, kaza ve diğer toplumsal felaketlerdeki çalışmalara gönüllü olarak katılıp travmaya maruz kalan kişilere psikolojik destek vermektedir.

Mesleki çalışmalarına Kalkedon Psikoloji’de devam eden Gedik; bireylerle travma, kaygı bozuklukları, erken travma, depresyon, çift ve ilişki problemleri, bağlanma problemleri üzerine farklı alanda çalışmalarını yürütmektedir. Yurtdışında veya başka şehirlerde yaşayan danışanları ile de online danışmanlık hizmetini vermektedir.