gülser olmuş

Gülser OLMUŞ

Uzman Psikolog / Psikoterapist
Çocuk ve Ergen Psikoloğu / Oyun Terapisti / EMDR Terapisti

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikoloji Bölümünden 1991 yılında mezun olan Uzman Psikolog Gülser Olmuş; “Pedagojik Formasyon” sertifika eğitimini Marmara Üniversitesinden alarak 2002 yılına kadar Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarında çocuk ve ergenlerle çalıştı. 2001 yılında Marmara Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalında “Ergenlerin, Aile İçi Psikolojik Örüntülere Göre Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzlarının İncelenmesi” başlıklı tezi ile yüksek lisansını tamamladı.

2002 yılından 2020 yılına kadar vakıf okullarında psikolojik danışman ve koordinatör psikolojik danışman olarak çalışan Gülser Olmuş; bu dönemde 3-18 yaş grubundaki çocuk ve ergenlere yönelik bireysel psikolojik takip, aile danışmanlığı, bilişsel ve fiziksel gelişim, sosyal ve eğitsel destek çalışmaları yaptı.

Eğitim kurumlarında öğrencilere, öğretmenlere, anne-babalara ve çalışanlara yönelik eğitim ve seminerler verdi. Aynı dönemde projeler geliştirerek ulusal sempozyumlarda bildiriler sundu. Verdiği seminerlerin ve geliştirdiği projelerin belli başlı konuları şunlardır: “Sosyal Beceri Geliştirme”, “Öğrenci Koçluğu”, “Olumlu Davranış Kazandırma”, “Bilişsel Gelişim”, “Okul Olgunluğu”, “Sınav Başarısını Arttırma”, “Karakter-Değerler Eğitimi”, “Haydi Oynayalım”, “Çatışma Çözme Becerileri”, “Arabuluculuk”, “Sorun Davranışla Baş Etme”, “Öğrenme”, “Öğrenme Stilleri”, “Hafıza”, “Gelişim Dönemleri”, “Okul Olgunluğu”,  “Uyum ve Ruhsal Dayanıklılık”, “Stresle Baş Etme”, Dikkat ve Düşünme Becerileri Geliştirme”

Çocuk gelişimi, çocuk ve ergen psikolojisi, anne-baba ve öğretmen tutumları ile ilgili bilgilendirme yazıları ve makaleler yazdı.

Gülser Olmuş; eğitim ve kariyer danışmanlığı sürecinde lise geçiş sınavları ve üniversite sınavlarına hazırlanan gençler için koçluk çalışmaları, sınav performansını arttırma, kaygı sağaltım, tercih ve mesleki danışmanlık ile birlikte psikolojik destek çalışmaları yürüttü.

Okul öncesi ve okul çağındaki çocuklarda bağlanma, ayrılık kaygısı, gelişimsel problemler, sosyal ve duygusal gelişim ve yaşam becerileri odaklı olarak çalışarak çocukların gelişim süreçleri ve uygun tutumlarla ilgili ailelere ve öğretmenlere danışmanlık yaptı.

Bireysel terapileri, eğitim kurumlarındaki çalışmalarına paralel olarak sürdüren Gülser Olmuş pandemi dönemi ile birlikte online danışmanlık alanında da deneyim kazandı.

EMDR Terapisinin (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme) 1. düzey ve 2. düzeyini tamamlayarak “EMDR Terapisti” olmaya hak kazanan Gülser Olmuş, EMDR Derneği üyesidir.

Öğrenme Problemlerine Yönelik “Bilişsel Müdahale Programı  “PASS Müdahale Programı-PREP” Eğitimini 2009 yılında tamamlamış, CAS (Cognitive Assessment System) Eğitimi ve Ölçek Uygulama Sertifikasını 2016 yılında almıştır.

2012-2014 yılları arasında FMV Erenköy Işık Okulları Bünyesinde Yard. Doç. Dr. Neslihan Zabcı’dan “Çocuk Psikanalizi” eğitimini aldı. 2014-2016 yıllarında Rorschach ve Projektif Testler Derneğinde Funda Akkapulu Aydın tarafından verilen “Çocuk Çizimlerinin Projektif Değerlendirmesi” ve Yard. Doç. Dr. Neslihan Zabcı tarafından verilen “Rorschach ve CAT-TAT Testleri ile Çocuğun Ruhsal İşleyişinin Değerlendirilmesi” eğitimlerine katıldı.

Yine FMV Erenköy Işık Okulları kapsamında Psikanalist Sezai Halifeoğlu’ndan iki yıl süpervizyon desteği alan Gülser Olmuş, yukarıda sıralananlara ek olarak birçok eğitim ve süpervizyon grubuna katılarak uzmanlığını geliştirmiştir. Aldığı eğitimlerin başlıcaları: Kısa süreli çözüm odaklı terapi, oyun terapisi, terapötik kart uygulamaları, danışan merkezli terapi, bilişsel davranışçı terapi ve bütüncül terapi, liderlik, mentörlük ve koçluk eğitimi, sosyal ve duygusal becerileri geliştirme, öğrenme teknikleri ve uygulamaları, psikososyal müdahale, uzlaşma, iletişim, gelişim dönemleri, ergenlik, psikodrama, çocuk ve zeka testleri eğitimleri, aile ve anne-baba tutumları, çocuk koruma programları.

Uzman Psikolog Gülser Olmuş, Çocuk ve gençlere yönelik; EMDR Terapisi, Danışan Merkezli Varoluşçu Terapi, Oyun Terapisi, Psikodinamik Terapi, Stratejik Aile terapisi ve Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapileri danışanın durumu ve ihtiyaçlarını dikkate alarak eklektik yaklaşımla çalışmaktadır.

Gülser Olmuş çocuk ve gençlere dair bilişsel ve gelişimsel değerlendirmelerinde, Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi, Gessel, AGTE, Bender Gestalt Görsel Motor Algılama Testi, CAS Zihinsel Değerlendirme Sistemi, WISC-R, Catell ve benzeri birçok testi uygulayabilirken; ruhsal/psikolojik değerlendirmelerde ise Louisa Duss psikanalitik Hikayeler Testi, TAT (Tematik Algı Testi) ve CAT (Çocuk Algı Testi) ve çeşitli projektif çizim testlerini kullanmaktadır.

Çalışmalarına Kalkedon Psikoloji’de çocuk, ergen ve aileleri ile devam eden Gülser Olmuş; duygusal ve davranışsal problemler, sosyal beceri, kendini tanıma, kimlik çatışmaları, stres yönetimi, öfke ve kaygı yönetimi, travma ve yas danışmanlığı, iletişim problemleri, okul sorunları, uyum, öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, sınav performansı geliştirme,  kariyer gelişimi ve hedef belirleme, gelişim takibi alanlarında çalışmaktadır.