Ece Gürani

Ece GÜRANİ

Psikolog/ Psikoterapist

Psikolog Ece Gürani , 2008 yılında Maltepe Üniversitesi psikoloji bölümünü burslu ve onur derecesi alarak bitirmiştir. Lisans eğitimi boyunca birçok araştırmaya yardımcı olmuş ve çeşitli kurumlarda (huzur evi, çocuk esirgeme kurumu, belediyeler ve aile danışma merkezleri) gönüllü psikolog ve eğitmen olarak görev yapmıştır. Aynı yıllar içerisinde Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi(2007), İstanbul Adlı Tıp Kurumu (2007) ve Davranış Bilimleri Enstitüsünde(2007-2008) Çocuk ve Genç Psikolojisi ve Psikoterapisi programında stajyer psikolog olarak yer almıştır.

Ece Gürani , Okan Üniversitesi (2010) Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programını, başarı ile bitirmiştir. 1 yıl boyunca (2009-2010) özel bir klinikte çalışmış daha sonra, 2010 yılında İstanbul Büyük Şehir Belediyesi’ne bağlı Kadın ve Aile Sağlığı Merkezi’nde yetişkin, çocuk ve ergen psikoloğu olarak göreve başlamıştır. Belediyede 5yıl süre ile çalışmış, saha ve merkezde uzman psikolog olarak görev yapmıştır. 2017 yılında üyesi olduğu Kacuv ile birlikte Kanserli Çocuklara yönelik Sanat Terapisi Uygulamaları alanında 6 ay gönüllü olarak bir projede yer almıştır. 2018 yılında İnvivo Psikolojik Danışmanlık bünyesinde; ergen ve çocuk danışanlarla çalışmış olup, aynı zamanda Koruncuk Valfı bünyesinde Bolluca Köyü’nde yaşayan çocuklara terapi uygulamıştır.

Psikolog Ece Gürani alanında pek çok seminer, psikoterapi yöntemleri ve süpervizyon eğitimleri almış ve uygulamaktadır. Aldığı eğitimlerin başlıcaları; Çözüm Odaklı Terapi, Bilişsel-Davranışçı Terapi ve EMDR 1 ve 2. Modül (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme), Çocuklarda Sanat Terapisi uygulamaları, Bilişsel Varoluş Terapisi uygulamalarıdır. Daha sonraki dönemde Prof. Dr. Ümran Korkmazlar’dan “Çocuk ve Ergenlerde EMDR 1. Modül” eğitimini de başarı ile tamamlamıştır.

Klinik çalışmalarına 2020 yılından itibaren Kalkedon Psikoloji’de çocuk, ergen ve ailelerle devam etmekte olan Ece Gürani’nin kullandığı yöntemler;  Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, Şema terapi, EMDR Terapi, Bilişsel Davranışçı Terapi, Gestalt Terapi, Stratejik Aile Terapisi’dir.

*Türk Psikologlar Derneği ve Emdr-TR Derneği üyesidir.