Ebru Temelcioğlu Tunalı

Ebru Temelcioğlu TUNALI

Uzman Klinik Psikolog / Psikoterapist
Bireysel Sorunlar / EMDR Terapisti

Klinik psikolog Ebru Temelcioğlu Tunalı lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamladı. Lisans eğitimine devam ederken stajlarını Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Özgül Öğrenme Güçlüğü Grupları’nda ve Başkent Üniversitesi Stres Yönetimi Araştırma ve Uygulama Birimi’nde tamamladı. Ufuk Üniversitesi’nde Meltem Anafarda Şendağ tarafından yürütülen “Yetişkin Kız-Anne Bağlanması: Yetişkin Kızın Bakım Verme Stilleri ile Annenin Psikolojik İyilik Hali ve Gelecekteki Bakım Alma Tercihi Arasındaki İlişki” adlı projede aktif rol aldı.

Mezuniyetinin ardından özel gereksinimli çocuklarla ve onların aileleriyle bir özel eğitim kurumunda çalıştı.

İlerleyen dönemde başladığı Hacettepe Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nı Prof. Dr. İhsan Dağ danışmanlığında yürüttüğü “Aleksitimi ve Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkide Yaşantısal Kaçınma ve Duygu Düzenleme Güçlüklerinin Aracı Rolü” isimli teziyle tamamladı.

Yüksek lisans eğitimine devam ederken Doç. Dr. Sedat Işıklı’dan MMPI, Tematik Algı Testi (T.A.T.) ve Ağaç-Ev Çiz eğitimlerini ve süpervizyonlarını aldı.

Sonraki dönemde Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi’ni Hacettepe Üniversitesi’nde Doç. Dr. Sait Uluç’tan, süpervizyonunu ise Prof. Dr. Müjgan İnözü Mermerkaya’dan aldı.

Prof. Dr. Ferhunde Öktem’den Oyun Terapisi Eğitimi ve süpervizyonu, Doç. Dr. Sait Uluç’tan WISC-IV ve Bender Geştalt eğitimleri ve süpervizyonlarını aldı.

Gonca Soygüt Pekak tarafından verilen International Society of Schema Therapy (ISST) onaylı Şema Terapi Eğitimi’ni tamamladı.

Takip eden süreçte Prof. Dr. Kültegin Ögel’den motivasyonel görüşme eğitimi aldı.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nde alkol-madde bağımlılığı, kumar bağımlılığı, internet bağımlılığı ve tütün bağımlılığı alanlarında bağımlı bireylerle ve aileleriyle hem psikoterapi hem de grup terapi oturumları gerçekleştirdi. Çalıştığı süre boyunca görüşmelerini Prof. Dr. Kültegin Ögel, Uzm. Dr. Onur Karabatak ve Uzm. Dr. Ömer Kardaş süpervizörlüğünde yürüttü.

Yeşilay Danışmanlık Merkezi’nde çalıştığı sürede internet bağımlılığı alanında özelleştirilmiş bir program ve müdahale programı hazırlayan ekiple çalıştı.

Yrd. Doç. Dr. Nevin Dölek’ten Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi ve Zümra Atalay’dan Bireysel Terapide Mindfulness eğitimi aldı.

Devam eden süreçte Davranış Bilimleri Enstitüsü’nden EMDR eğitimi ve süpervizyonlarını aldı.

Çalışmalarına Kalkedon Psikoloji bünyesinde devam etmekte olan Ebru Temelcioğlu Tunalı, ağırlıklı olarak Bilişsel Davranışçı Terapi ve Şema Terapi yöntemlerini kullanmaktadır. Aldığı eğitimler doğrultusunda ağırlıklı olarak bireysel terapiler ve bağımlılık terapisi konusunda vaka takibi yapmaktadır.