Diğdem Kaplan

Diğdem KAPLAN

Psikolojik Danışman / Psikoterapist
Bireysel Sorunlar / Co-Psikodramatist

Psikolojik Danışman Diğdem Kaplan, Yeditepe Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden yüksek onur derecesi ile 2009 yılında mezun olmuştur.

2009-2021 yılları arasında çeşitli özel okullarda psikolojik danışman olarak görev alıp, çocuk-öğretmen ve anne babalar ile çalışmıştır.

2010 yılında İstanbul Psikodrama Enstititüsü’nde Uzman Psikolojik Danışman Deniz Altınay ile Psikodrama eğitimine başlamış 2014 yılında temel aşama eğitimini tamamlayarak enstitüden Co-Psikodramatist ünvanını almıştır. 2014-2018 yılları arasında Psikodrama üst aşama eğitimi ve süpervizyonlarını tamamlamıştır. Psikodrama eğitimi sürecinde ‘Nesne İlişkileri Teorisi, Bağlanma Teorisi ve Psikodrama’ ve Psikosomatik Psikodrama ve Kuşaklararası Tekrarı’ konulu uluslararası konferanslara katılmıştır.

2018 yılından bu yana Gestalt Terapi Derneği (Ceylan Daş) tarafından yürütülmekte olan 980 saatlik teorik ve uygulamalı “Gestalt Terapi Eğitim Programı”na ve kendi terapi sürecine de gene aynı senelerden beridir devam etmektedir.

2019 yılında ‘Çözüm Odaklı Terapi’ eğitimini Uzman Klinik Psikolog Olcay Güner ile tamamlamıştır.

Halen devam etmekte Geştalt Terapi eğitimi yanında Varoluşçu Akademi’den Varoluşçu Psikoterapi ile ilgili çeşitli eğitimlere katılmaktadır.

Çalışmalarına Kalkedon Psikoloji’de devam eden Diğdem Kaplan, duygu durum bozuklukları (depresyon, öfke kontrolü vb.), kaygı bozuklukları, ilişki problemleri (ilişkiyi sürdürememe, yakın ilişkilerde kurulan zorluklar, bağlanma problemleri, uyum problemleri vb.) üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Ayrıca anne-babalar ile de bireysel danışmanlığa online olarak devam ettirmektedir.

Diğdem Kaplan, uygulamalarında Psikodrama ve Geştalt terapi yaklaşımı tekniklerini kullanmaktadır.