çağla anar

Çağla ANAR

Uzman Psikolog / Psikoterapist

Psikolog Çağla Anar, burslu ve ingilizce okuduğu Bahçeşehir Üniversitesi Psikoloji Bölümünden onur derecesi ile 2016 yılında mezun olmuştur.

Klinik psikoloji alanındaki yüksek lisans eğitimini ‘’Çocuklarda Bağlanma Stilleri, Psikolojik Sağlamlık, Mutluluk ve Kişilik Özellikleri ile Bakım Veren İlişkisi’’ konulu araştırmasıyla tamamlayarak yüksek onur derecesiyle uzmanlığa hak kazanmıştır.

Lisans eğitimi sürecinde SosyalBen Vakfı aracılığla sahalarda gönüllü atölye çalışmalarına katılmış ve dezavantajlı bölgelerde yaşayan 7-13 yaş arası çocukların yeteneklerini geliştirmeleri ile öz güven gelişimine destek olmuştur.

2016 yılında İstanbul Üniversitesi Aile Danışmanlığı sertifika programını 450 saat (300 saat teori, 30 saat süpervizyon, 120 saat uygulama) ve süpervizyon sürecini tamamlamıştır.

Lisans eğitimi süreci ve sonrasındaki 1 yıl boyunca bir çok anaokulu, rehabilitasyon merkezi ve psikolojik danışmanlık merkezinde yarı zamanlı çalışmıştır.

Marmara Üniversitesi Pedagojik Formasyon eğitimini tamamlaması üzerine 2017-2023 yılları arasında özel bir eğitim kurumunda ‘’Ortaokul Psikolojik Danışmanı’’ olarak çocukların sosyal, duygusal ve zihinsel gelişimlerini takip ederek çocuklara, ailelere ve öğretmenlere danışmanlık, eğitim ve seminerler vermiştir.

Aynı dönemde 4 yıl ‘’Marmara Bölgesi PDR Koordinatörü’’ olarak ekip liderliği ve 1 yıl ‘’Lise Müdür Yardımcısı’’ olarak yöneticilik görevlerinde de bulunmuştur.

Eğitim sektöründeki çalışmalarının yanı sıra çocuk, yetişkin ve ailelere yönelik online ve yüz yüze psikoterapi hizmeti vermeye aktif olarak devam etmiştir.

Psikolog Çağla Anar alanında pek çok seminer ve psikoterapi ekolü eğitimi almış ve uygulamaktadır.

Aldığı eğitimlerin başlıcaları;

ISST (International Society of Schema Therapy) onaylı Psikiyatr Dr. H. Alp Karaosmanoğlu’ndan Şema Terapi 1. Düzey Eğitimi, Cinsel Terapi Eğitimi, Oyun Terapileri Derneği’nden Çocuk Merkezli Oyun Terapisi eğitimi, Çocuk Değerlendirme Testleri Uygulayıcı eğitimi, 1 yıl çocuk 1 yıl yetişkin olmak üzere klinik süpervizyon çalışması ve klinik yüksek lisans eğitimi ekolü olan Bilişsel Davranışçı Terapi eğitimini ayrıca 120 saatlik eğitimle de başarıyla tamamlamıştır.

Çalışmalarına Kalkedon Psikoloji’de yetişkinlerle devam etmekte ve ağırlıklı olarak ilişki problemleri, kaygı bozuklukları, erken travma, bağlanma problemleri, öfke kontrolü, stres yönetimi ve performans kaygısı konularında şema terapi ve bilişsel davranışçı terapi ekollerinde çalışmaktadır.