Büşra Ertuğrul

Büşra ERTUĞRUL BEKAR

Uzman Psikolog

Uzman Psikolog Büşra Ertuğrul Bekar, Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nden 2016 yılında mezun olmuştur. 2021 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programını yüksek onur derecesiyle tamamlayarak “uzman klinik psikolog” unvanını almaya hak kazanmıştır.

2012-2016 yılları arasında çeşitli özel okullar, psikolojik danışmanlık merkezleri ve özel bir psikiyatri merkezinde staj çalışmaları sürdürmüş, çeşitli akademik araştırmalarda asistanlık görevi üstlenmiştir.

2016-2017 yılları arasında 3-6 yaş, 2017 yılından bu yana ise 6-9 yaş arası çocuklara özel okullarda psikolojik rehberlik hizmeti vermiştir.

2016 yılında İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Araştırma Merkezi CAS (Cognitive Assessment System) Eğitimi’ne katılarak CAS Uygulayıcı Sertifikasını almaya hak kazanmış aynı yıl Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği İstanbul Şubesi PASS (Planning, Attention, Simultaneous, Successive) Bilişsel Müdahale Programı Eğitimi’ni tamamlamıştır. 2016 yılından bu yana özellikle öğrenme ve dikkat konusunda zorluğu olan çocuklarla aktif olarak bilişsel müdahale çalışmalarını sürdürmektedir.

2017-2018 yıllarında Rorschach ve Projektif Testler Derneği bünyesinde Uzm. Psikolog Funda Akkapulu tarafından verilen Çocuk Çizimlerinin Projektif Değerlendirmesi Eğitimi’ni tamamlamıştır.

2018-2020 yılları arasında Dr. Neslihan Zabcı tarafından verilen, çocuğun gelişim basamaklarının psikanalitik bakış açısıyla ele alındığı ve çocuk psikopatolojisinin anlatıldığı Rorschach, CAT(Çocuk Algı Testi) ve TAT(Tematik Algı Testi) testleri eğitimini tamamlamıştır. Neslihan Zabcı ile psikanalitik terapiler üzerine süpervizyon süreci devam etmektedir.

Bunun dışında Prof. Dr. Gökşin Karaman tarafından verilen Çocuk Ruh Sağlığı Bozuklukları ve DSM-5 Eğitimini, Çiğdem Ergül tarafından verilen DIR Floortime 101 Başlangıç Düzeyi Eğitimi’ni, Doç. Dr. Nur Serap Özer tarafından verilen Çocuklarla Bilişsel Davranış Terapi Eğitimini, Doç. Dr. Durmuş Ümmet tarafından verilen Personita Terapötik Kartlar Eğitimini tamamlamıştır.

2019 yılında başladığı yüksek lisans eğitiminde uzmanlık tezini “Ergenlerde Sosyal Medya Bağımlılığı ile Annelerinin Bağlanma Kapasitesi ve Ebeveyn Kapsayıcı İşlevleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” konusunda yapmış, yüksek lisans eğitimi sırasında süpervizyon eşliğinde Şema Terapi uygulamaları gerçekleştirmiştir.

Uygulamalarında çocuk ve gençlerin gelişimsel ihtiyaçlarını değerlendirmek adına CAS, Rorschach, CAT, TAT, Frostig Görsel Algı Testi, K-BIT gibi testleri ve İnsan, Ağaç ve Aile çizimlerinin projektif olarak yorumlanması yöntemlerini kullanmaktadır.

Kalkedon Psikoloji’de çalışmalarını sürdüren Büşra Ertuğrul Bekar uygulamalarını özellikle çocuklarda görülen dikkat eksikliği ve öğrenme güçlüğü durumlarına yönelik bilişsel müdahale çalışmaları üzerinde yoğunlaştırmıştır.