Başak Saraçoğlu

Başak SARAÇOĞLU EROĞLU

Uzman Klinik Psikolog / Psikoterapist
Bireysel / Çift / Cinsel sorunlar

İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünden 2008 yılında mezun olan Başak Saraçoğlu Eroğlu, lisans eğitimi süresince de çeşitli alanlarda (ilkokul psikolojik danışmanlık ve rehberlik birimi, psikolojik danışmanlık merkezleri.. vb) stajlar yapmıştır.

2013 yılında Okan Üniversitesi Sağlık Odaklı Klinik Psikoloji Yükseklisans Programını tamamlayarak ‘Uzman Psikolog’ ünvanını almaya hak kazanmıştır. Yüksek lisans tezini “Ambulans Çalışanlarında Travma, Tükenmişlik ve Yaşam Doyumu İlişkilerinde Stresle Başa Çıkmanın Etkisi” üzerine yazmıştır. Tezini, 2014 yılında Paris’te düzenlenen Uluslararası Uygulamalı Psikoloji Kongresi (ICAP)’nde sözlü olarak sunmuştur. Ayrıca tez çalışması ulusal yayın olarak 2016 Aralık ayında Türk Psikoloji Dergisi’nde yayınlanmıştır. Yükseklisans eğitimi süresince çeşitli hastanelerin “Organ Nakli Birimi”, “Kemik İliği Transplantasyon Merkezi”, “Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Bölümleri”nde gönüllü psikolog olarak süpervizyon eşliğinde çalışmalar yürütmüştür. Daha sonra 2018 yılında yine Okan Üniversitesi’nde ikinci yüksek lisansı olan “Klinik Psikoloji Yükseklisans Programı”nı, Kadın Cinselliğini ve Vajinismus ve Tedavilerini incelediği yüksek lisans projesi ile bitirerek Uzman Klinik Psikolog ünvanını almıştır.

Lisans ve Yükseklisans eğitimlerine ek olarak, 2008 yılında Çocuk Objektif testleri, TAT ve Rorschach Kişilik testleri eğitimlerini tamamlayan Başak Saraçoğlu Eroğlu uluslararası uygulayıcı sertifikalarını almıştır.  Sonrasında New Brunswick Üniversitesi’nden Prof. David Clark’ın katıldığı ve ODTÜ ev sahipliğinde çeşitli uzmanların da seminerler verdiği “Obsesif-Kompulsif Bozukluk Tedavisinde Kognitif-Davranışçı Terapi Tekniklerinin Uygulanması” eğitimini 2009 yılında tamamlamış ve bu alanda da çalışmalarına devam etmektedir.

2010 yılında İstanbul Psikanaliz Araştırma ve Eğitim merkezinde düzenlenen “Psikanalize Giriş Seminerleri”ne katılmıştır. 2013 yılında Prof. Dr. Kültegin Ögel’in Bağımlılık ile ilgili kısa bir workshopuna katılmıştır. 2015 yılında Prof. Dr. Hakan Türkçapar’dan “Bilişsel Davranışçı Terapi Kuram ve Uygulamalar” eğitimimi tamamlamış ve sınavı geçerek uluslararası uygulayıcı sertifikasına sahip olmuştur. Yetişkin bireylerde duygu durum bozuklukları (panik bozukluk, sosyal ve genel kaygı bozuklukları, obsesif-kompulsif (takıntı) bozuklukları, depresyon, özgül fobiler ve sosyal fobi) ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Yine 2015 yılında Cinsel Terapiler Eğitim Bilimleri (CİTEB)’nden “Çift Terapisi ve Aile Danışmanlığı” ve “Cinsel Terapi” eğitimlerini tamamlayarak çift terapisti ve cinsel terapist olmaya hak kazanmıştır.

Psikoterapi çalışmalarına Kalkedon Psikoloji çatısı altında devam eden Başak Saraçoğlu Eroğlu çiftlerde uyum problemleri, ilişki tatminsizliği, ilişkilerde iletişim sorunları, aldatma ve aldatılma sorunları, boşanma öncesi ve sonrası danışmanlık, hamile ve loğusa psikolojisi, doğum sonrası depresyon, sağlık danışmanlığı, hastalık ve tedaviye uyum süreçleri, kronik hastalıklarla başa çıkma, travma ve stres bozuklukları, cinsel işlev bozuklukları (vajinismus, erken boşalma, geç boşalma, ağrılı cinsel birliktelik ve sertleşme problemleri ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Evli ve bir çocuk sahibi olan Başak Saraçoğlu Eroğlu aynı zamanda çeşitli üniversitelerde misafir öğretim görevlisi olarak Psikoloji dersleri vermektedir.