peabody resim testi

peabody resim testi

Peabody Testi, 2-12 yaş arasındaki çocukların kelime/kavram gelişimini; alıcı dil becerilerini tespit etmekte kullanılır. Özellikle; konuşma gecikmesi, konuşma bozukluğu, otistik bozukluklar gibi iletişimde güçlük yaratan sendromların anlaşılmasına yardımcı olmaktadır.

Asıl formu İngilizce (Peabody- Picture-Vocabulary Test) olan Peabody Resim-Kelime Testi,  Dunn tarafından hazırlanmış, Katz ve arkadaşları tarafından 1972 yılında Türkçe’ye uyarlanmıştır (Katz, Önen, Demir, Uzlukaya ve Uludağ,1974). Test, 2-12 yaş çocuk ve bireylerin dil gelişimini (kelime bilgisini) ölçmek amacıyla uygulanan bir gelişim testidir.

Testin Yapısı: Test, her kartta sekiz resmin bulunduğu 50 karttan oluşmaktadır. Maddelere verilecek cevaplarda süre sınırlaması bulunmamaktadır.

Testin Türü: Bir tür gelişim testidir.

Uygulanacak Kişi Sayısı: Topluca uygulanmamaktadır. Birebir uygulamaya uygundur.

Uygulama Şekli: Bireyden kartın her iki yüzündeki dört resimden istenen resmi göstermesi istenir.

Uygulayıcıların Niteliği ve Eğitimi: Konuşma terapistleri, psikologlar, sosyal hizmet uzmanları, psikolojik danışmanlar, çocuk gelişimcileri, öğretmenler ve doktorlar tarafından uygulanabilir.

Test; çocukta alıcı dil becerilerini, kelime-kavram bilgisinin gelişimini saptamada kullanılır. Kronolojik yaşına göre çocuğun alıcı dil yaşı belirlenir. Sonuca göre dil gelişimiyle ilgili olarak uzman desteğiyle erken önlem alınması veya dil gelişiminin önerilen çeşitli yollarla zenginleştirilmesi sağlanır.

Peabody Testi sayesinde çocuğun görsel algısı ve dil algısı ölçülerek dil gelişimi hakkında bilgi sahibi olunur. Konuşulanları anlama, kelime dağarcığının yeterliliği ve görseller ile kavramlar arasındaki ilişkiyi kurma gücü gibi yetenekleri bu test sayesinde ölçülmüş olur.

Peabody Testi nin sonuçları çocuğun aldığı puan ve yaşı üzerinden hesaplanarak çocuğun yeterliliği belirlenir. Herhangi bir eksikliği veya sorunu varsa uzman yapılması gerekenleri aile ile konuşarak danışmanlık rolü üstlenir. Eğer gerekli ise çocukla tedaviye yönelik terapiler de yapabilmektedir. Peabody Testi geç konuşan çocuklar ile okula yeni başlayan çocuklara sık sık yapılan testlerden biridir. Geç konuşan çocuklarda sosyal çevrenin dil bilgisi ve kelime dağarcığı yetersizliği veya iki üç dilin konuşulduğu bir ailede çocuk da geç konuşabilmekte ve yukarıda belirttiğimiz kavram karmaşası, kelime dağarcığının farklı dillerdeki kelimelerle karışması gibi sorunlar da ortaya çıkabilmektedir.

Randevu için bağlantıdan merkezimize ulaşabilirsiniz.