Frostik görsel algı testi

Frostik görsel algı testi

Frostig Testi (Gelişimsel Görsel Algı Testi), 4-8 yaş arasındaki çocukların görsel algı becerilerini değerlendirmeye yönelik geliştirilmiş bir performans testidir. Görsel algılama becerisi sayesinde çocuklar okumayı, yazmayı, aritmetik yapmayı ve akademik başarıları için gerekli olan tüm diğer yeterliliklere sahip olurlar. Bireyin okula ve öğrenmeye dair hazır oluşundaki durumu bu testle değerlendirilebilir.

Frostig Testi, Dr. M. Frostig tarafından geliştirilmiş görsel algıyı saptamakta güvenirliği yüksek bir testtir. Dr. Frostig öğrenme güçlüğü olan çocukların özellikle görsel algıyı içeren etkinliklerde başarısızlık gösterdiklerini gözlemlemiş ve klinik deneyimlerine dayanarak kendi adını verdiği bu testi geliştirmiştir. Test 4,0 -7,11 aya kadar olan çocuklara bireysel veya grup şeklinde uygulanır.

Bender Gestalt, Goldstein Scheerer ve Kohs küpleri gibi görsel algı testleri bireysel uygulama gerektirirler. Gestalt’ın Koppitz değerlendirmesi dışındakiler normatif yaş verileri sunmazlar. Ayrıca bunların farklı algısal yetenekleri tanıtma için ideal oldukları da söylenemez. Bu yüzden yeni bir aracın geliştirilmesi gereği doğmuştur. Önce çeşitli yaş gruplarından normal çocuklara uygulanıp daha sonraki aşamada aracın, öğrenme güçlükleri ve okul uyumu, beyin hasarı ve diğer sorunların görsel algı problemleriyle ilişkilerini araştırmada kullanılması planlanmıştır.

Kimlere Uygulanır: 4 ile 8 yaş arası çocuklara uygulanabilir.

Test 5 Alt Testten oluşmaktadır.

  1. Test; Görsel Hareki Koordinasyon: Kesintisiz düz kavisli veya açılı çizgileri, genişlikleri farklı sınırlar arasında ya da rehber çizgiler olmaksızın bir noktadan diğerine çizmeyi içeren bir el-göz koordinasyon testidir.
  2. Test; Şekil–Zemin İlişkisi:Giderek karmaşıklaşan zeminler üzerinde şekillerin algılanmasını içerir. Kesişen ve gizlenmiş geometrik şekiller kullanılmıştır.
  3. Test; Şekil Değişmezliği: Çeşitli boyut, gölgelere, yapı ve mekandaki pozisyonlarda sunulan şekillerin tanınmasını ve bunların benzerliklerden ayrıştırılmasını kapsar. Çember, kare, dikdörtgen, elips ve paralelkenar kullanılmıştır.
  4. Test; Mekândaki Pozisyon:Seriler halinde sunulan şekillerin rotasyonlarını ve tersine çevrilmelerinin ayrımlaştırılmasını içerir. İyi bilinen objelerin şematik çizimleri kullanılmıştır.
  5. Test; Mekân İlişkileri: Basit form ve analizlerini içeren bir testtir. Çocuktan çeşitli uzunluk ve açıların kullanıldığı bu form ve desenleri kopya etmesi istenir. Noktalardan yararlanılır.

Randevu için bağlantıdan merkezimize ulaşabilirsiniz.