çocuk resimleri

çocuk resimleri

Çocuk Resimleri Testi çocukların en rahat şekilde kendilerini ifade edebilecekleri yollardan biri olan çizdikleri resimleri hedef almaktadır. Çocuklar resimleriyle ruhsal çatışmalarını ve dış dünyaya dair algılarını sergilerler. Çocuğunuz çizimlerini tamamladıktan sonra uzmanlarımız yönelttiği sorularla çizimlerini daha iyi anlamaya çalışacak ve sizlerden aldığımız bilgiler doğrultusunda çocuğunuzun içsel motivasyonlarını, çatışmalarını, baskın duygularını, dış dünyayla kurduğu ilişkilerini ve daha birçok önemli temaya ilişkin bilgiyi size aktaracaklardır.

Çocuklar ile çalışma sırasında resim tekniği ile çocuk hakkında bilgi almak oldukça yaygındır çünkü küçük yaşlarda çocuklar duygularını sözel olarak değil resim ile daha rahat ifade etmektedirler. Resim, çocuğun iç dünyasını dışarı yansıtan bir iletişim aracıdır. Resim, çocuğun dışarı yansıtamadığı duygularının dilidir. Resim, çocuğun kişiler arası iletişim, sorun çözme becerisini yansıtır. Resim çocuğu tanımamızı, neler hissettiğini, neler yaşadığını, duygularını düşüncelerini, aileye ve sosyal çevreye bakış açısı hakkında konusunda bize oldukça önemli ipuçları verir.

“Çocuk Resimleri Testi”nin amacı; çocuğun çizmiş olduğu resim aracılığıyla çocuğu tanımak, anlamak ve duygu ve düşünceleri hakkında bilgi sahibi olmaktır. Çocuk Resimleri Testi ile uzman bir testör eşliğinde çocuğunuzun çizmiş olduğu resimleri, projektif testler aracılıyla değerlendirme ve analiz edebilme şansınız olacaktır.

Çocuk çizimlerini gelişim dönemlerine göre inceleyecek olursak;

  •    Karalama Dönemi (2 – 4 yaş)
  •    Şema Öncesi Dönem (4 – 7 yaş) )
  •    Şematik Dönem (7 – 9 yaş) )
  •    Gerçekçilik Dönemi (9 – 12 yaş) )
  •    Görünürde Doğalcılık Dönemi (12 – 14 yaş)

En yaygın olarak kullanılan çocuk resim testleri ise;

Bir İnsan Çiz Testi : Çocuktan boş bir kağıda bir insan çizmesi istenir. Çizdiği figürün detaylarına göre (silik, kesik çizme, bastırılarak çizilen kalın çizgiler, eksik bırakılan vücut parçaları, abartılı çizilen vücut parçaları, resmin büyüklüğü, baş, göz, ağız, burun, kulak, boyun, kollar ve eller ve ayakların şekli vb.) çocuğun kendilik algısı incelenir.

Aile Resmi Testi: Çocuktan boş bir kağıda bir aile resmi çizmesi istenir. Çocuğun çizimine göre (kişilerin yeri ve sırası, çizilen kişilerin boy oranı, resmin içeriği, eğer bir olay ya da durum tarif ediyorsa içeriği vb.) içinde bulunduğu aile ortamını nasıl algılayıp içselleştirdiği gözlemlenir.

Ev – Ağaç – İnsan Testi: Çocuğun çizdiği ev, ağaç ve insan figürlerine göre bireyin kişiliğinde en belirgin olarak görülen ve aynı şekilde en gizli kalmış iç çatışmalar belirlenmektedir. Bireyin çizeceği ev resmi onun ailesiyle olan ilişkisine dair fikir vermektedir, ağaç ise kişinin kendine dair sahip olduğu bilinçaltının en derinlerinde yatan fikirlerine işaret etmektedir ve çizeceği insan resmi yine kendine dair sahip olduğu fikir ve aynı zamanda bilinç ve savunma mekanizmaları hakkında fikir vermektedir.   

Randevu için bağlantıdan merkezimize ulaşabilirsiniz.