wisc r

WISC-R, bireyin zihinsel kapasitesini belirlemek amacıyla 6-16 yaş grubuna uygulanan zeka testidir. Test; sözel ve performans olmak üzere iki bölümden oluşmakta ve her bölümde altı alt test yer almaktadır. Bireyin öğrenme süreçlerinin değerlendirilmesinde ve dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ya da özel öğrenme güçlüğünün tespitinde önemli rol üstlenmektedir. Testörlerimiz WISC-R testinin Türk Psikologlar Derneği (TPD) onaylı uygulayıcı sertifikasına sahiptir. Randevu için bağlantıdan merkezimize ulaşabilirsiniz.