Wisc 4 çocuklar için zeka testi

Wisc 4 çocuklar için zeka testi

Wisc 4 Çocuklar İçin Zekâ Testi (Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV), 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay arasında kalan çocuk ve ergenlere temel olarak zeka seviyesini belirmek için uygulanan en kapsamlı ve güvenilir zeka testidir. 2003 yılında ABD’de geliştirilmiştir, Türkiye uyarlaması ve standardizasyonu ise 2011 yılında tamamlanmıştır. Testin bu versiyonu günümüzde kullanılan en güvenilir ve güncel halidir.

1974 yılında bu testin Türkiye normlarına göre hazırlanan versiyonu olan WISC-R testi, geçerliliğini yitirmiştir bunun nedeni ise zamanla testten alınan puanların düzenli olarak artmış olmasıdır. Teknoloji ve eğitimin hızla gelişmesi, çevredeki uyaranların artışı ve aynı zamanda test sistemlerine erken yaşlarda olan alışıklıkla gibi faktörler sebep olmuştur.

Aynı çocuğa ya da ergene WISC-4’ün tekrar uygulanabilmesi için aradan en az 1 yıl geçmesi gerekir. Öncesinde WISC-R uygulanmışsa, 4 ay geçmesi yeterli olacaktır.

Test sürecinde 10 tane alt test uygulanmaktadır. 5 tane de yedek alt test bulunur, temel alt testlerin belli sebeplerden uygulanamaması durumunda yedek alt testler kullanılmaktadır. Uygulama süresi ortalama olarak 90 dakikadır ancak bu yaş, dikkat ve beceri düzeyine göre değişiklik gösterebilir. Testin sonucundaki toplam sonuç genel bilişsel yeteneği gösterir, alt testler ise 4 ayrı zihinsel beceri kümesini ölçer.

Wisc 4 testinin beceri grupları şu şekildedir:

  • Sözel Kavrama: Sözel bilgi, sözel ifade, uzun süreli bellek, sözel akıl yürütme ve kavram oluşturma becerilerini ölçer.
  • Algısal Akıl Yürütme: Görsel-motor koordinasyon, organizasyon ve görsel algı, akıcı akıl yürütme becerilerini ölçer.
  • Çalışma Belleği: Konsantrasyon, kısa süreli sözel bellek, zihinsel hesaplama, seçme ve izleme dikkat becerilerini ölçer.
  • İşlemleme Hızı: Görsel tarama, görsel-motor koordinasyon, dikkatin yetkin kontrolü ve kısa süreli görsel bellek becerilerini ölçer.

Çocuğun zekâ seviyesini belirleme amacının yanı sıra, yaşının altında ya da üstünde giden yeteneklerini tespit edip doğru yönlendirme yapılabilmesi için de uygulanan bir testtir. Öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, üstün zekâ durumu, anlama ve algılama güçlüğü, derslerde başarısızlık ya da okula uyum sorunu gibi birçok alanda da ipucu elde edilmesini sağlar

Uygulayıcılarımızın Türk Psikologlar Derneği onaylı uygulayıcı sertifikası bulunmaktadır. Randevu için bağlantıdan merkezimize ulaşabilirsiniz.