Wisc 4 çocuklar için zeka testi

Wisc 4 çocuklar için zeka testi

WISC-4 Çocuklar İçin Zekâ Testi (Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV), 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay arasındaki çocuk ve ergenlerin zeka seviyelerini belirlemek için kullanılan en kapsamlı ve güvenilir zeka ölçme aracı olarak kabul edilir. Bu test, ilk olarak 2003 yılında ABD’de geliştirilmiş ve Türkiye’de 2011 yılında uyarlanmış ve standardize edilmiştir. Günümüzde hala en güncel ve güvenilir sürümü olarak kullanılmaktadır.

1974 yılında Türkiye normlarına uygun olarak hazırlanan WISC-R testi, zamanla geçerliliğini yitirmiş ve puanların düzenli olarak artmasına neden olmuştur. Bu artışın arkasındaki nedenler, teknolojinin ilerlemesi, eğitim sisteminin gelişmesi, çevresel uyaranların çeşitlenmesi ve erken yaşlarda testlere maruz kalma süreçlerindeki değişikliklerdir.

Aynı çocuğa veya ergene WISC-4 testinin tekrar uygulanabilmesi için en az 1 yıl geçmesi gerekmektedir. Ancak öncesinde WISC-R uygulandıysa, bu süre 4 ay olarak kabul edilmektedir.

WISC-4 testi sırasında 10 temel alt test uygulanırken, 5 yedek alt test de bulunur. Temel alt testlerin bazı nedenlerle uygulanamaması durumunda, yedek alt testler devreye girer. Testin uygulama süresi ortalama olarak 90 dakikadır, ancak yaş, dikkat seviyesi ve beceri düzeyine bağlı olarak değişebilir. Test sonucundaki toplam puan genel bilişsel yeteneği yansıtırken, alt testler dört farklı zihinsel beceri grubunu ölçer.

WISC-4 testinin ölçtüğü beceri grupları şunlardır:

  1. Sözel Kavrama: Sözel bilgi, sözel ifade, uzun süreli bellek, sözel akıl yürütme ve kavram oluşturma yeteneklerini değerlendirir.
  2. Algısal Akıl Yürütme: Görsel-motor koordinasyon, organizasyon, ve görsel algı becerilerini ve akıcı akıl yürütme yeteneklerini ölçer.
  3. Çalışma Belleği: Konsantrasyon, kısa süreli sözel bellek, zihinsel hesaplama, seçme ve izleme dikkati yeteneklerini sınar.
  4. İşlemleme Hızı: Görsel tarama, görsel-motor koordinasyon, dikkatin etkili kontrolü ve kısa süreli görsel bellek kapasitesini ölçer.

Bu test, çocuğun zeka düzeyini saptama amacının ötesinde, onun yaşına göre gelişimini değerlendirmek ve uygun rehberlik sağlamak için kullanılır. Öğrenme zorluğu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, üstün zeka durumu, anlama ve algılama güçlüğü, derslerde başarısızlık ve okula uyum sorunları gibi bir dizi alanda ipuçları sunar. WISC-4, çocukların potansiyellerini en iyi şekilde geliştirmek için önemli bir araçtır.

Uygulayıcılarımızın Türk Psikologlar Derneği onaylı uygulayıcı sertifikası bulunmaktadır. Randevu için bağlantıdan merkezimize ulaşabilirsiniz.