tat testi

tat testi

TAT Testi, 9 yaş üzerindeki herkese uygulanabilen bir testtir. Genel olarak bireylerin temel ihtiyaçlarını, savunma mekanizmalarını, yaşamlarındaki ana unsurları, çevresiyle ve otorite figürleriyle olan ilişkilerini, baskın duyguları, endişelerini, içsel çatışmalarını ve kişilik özelliklerini değerlendirmeyi amaçlayan TAT Testi, sertifikasyon ve uzmanlık gerektiren klinik bir testtir.

Projektif testler psikanalitik kuramın öngördüğü yansıtma savunma mekanizmasını temel almaktadır. Projektif testlerde test unsurları belirsizdir ve birey uyaranlara karşılık kendi istek, arzu, gereksinim, dürtü ve savunmaları doğrultusunda cevap verir.

Projektif bir test olan TAT Testi, Harvard ‘da Morgan ve Murray tarafından 1935 yılında meydana getirilmiştir. Kişiliğin altında yatan çatışmalar, ilgi alanları, baskın dürtüler ve güdüler gibi dinamiklerin araştırılması hedeflenmiştir.

30 resim ve 1 boş karttan oluşmaktadır. Testte kadın ve erkeklere ortak verilen kartlar bulunduğu gibi ayrı ayrı verilen kartlar da bulunmaktadır. Uygulanması 20- 60 dk sürmektedir.

TAT kartlarının yorumlanması 2 temel varsayıma dayanmaktadır;

  1. Kişiler başkalarıyla konuşurken veya yapılandırılmamış durumlarla karşılaştıklarında kendi kişilik dinamiklerini ortaya çıkarmaktadırlar.
  2. Hikayelerde bahsedilen karakterler, sorunlar ve olaylar kişinin günlük hayatında karşılaştıkları ve gözlemlediklerinin benzeridir.

Testte yorumlanacak noktalar;

  • Ana Tema: Aktarılan hikayelerin ve tanımlamaların esasları incelenir.
  • Kahraman: Kişinin en çok ilgisini çeken, duygularını benimsediği, hikayede en büyük role sahip, kendisine yapı olarak en çok benzeyen karakter kahramandır.
  • Kahramanın ihtiyaçları/dürtüleri: Hikayede tasvir edilen ana karakterin en temel ihtiyaçlarının neler olduğu incelenir.
  • Çevrenin algılanması: Kişinin oluşturduğu hikayede çevreye dair yorumları dikkate alınır. Çevreyi tanımlayan sözcüklerinin tamamı yorumlanır. Bu yorumlar kişinin kişiliğinin bir parçasına ya da günlük yaşamda kullandığı tepkilerine dair ipuçları içerebilir.
  • Hikayedeki figürlerin algılanması: Hikayedeki karakterlerin (anne, baba, eş, akran vs.) nasıl görüldüğü, algılandığı ve bunlara karşılık verilen tepkilerin tamamı dikkate alınır.

Özetle TAT testi; bireylerin temel ihtiyaçlarını, savunma mekanizmalarını, yaşamlarındaki ana unsurları, çevresiyle ve otorite figürleriyle olan ilişkilerini, baskın duyguları, endişelerini, içsel çatışmalarını ve kişilik özelliklerini değerlendirmeyi amaçlamaktadır.

Testörlerimiz Rorschach ve Projektif Testler Derneği sertifikalı uygulayıcılardır. Randevu için bağlantıdan merkezimize ulaşabilirsiniz.