Stanford Binet Zeka Testi

Stanford Binet Zeka Testi

Stanford Binet  Zeka Testi ilk kullanılan zeka testidir. Alfred Binet ve Theodore Simon tarafından hazırlanmıştır. Stanford Binet  Zeka Testi, üstün yetenekli ve zihinsel engel taşıyan çocukların saptanması için kullanılır. Test bir uzaman tarafından uygulanır. Stanford Binet Zeka Testi son halini alana kadar 4 defa güncellenmiştir. 2 yaşından itibaren her yaşa uygulanabilir. Bir uzman eşliğinde yapılır. Uygulama sonucunda bireye ait zeka yaşı ve zeka bölümü elde edilmektedir. Süreye dayalı bir test değildir.

Stanford-Binet testi 15 farklı alt teste sahiptir. 4 tür zihinsel yeteneği ölçecek şekilde düzenlenmiştir: sözel yargılama, soyut/görsel yargılama, niceliksel yargılama ve kısa süreli bellek.
Stanford-Binet testi topluluk halinde uygulanabilen bir test değildir. Her test uzman kişiler tarafından birebir uygulanmaktadır. Küçük yaş çocuklara uygulandığında yaklaşık 30 dakika, daha büyük yaş okul çağı çocuklarına uygulandığında ise 1-1,5 saat sürer. Standart uygulamaya, bireyin beklenen zihinsel yaşının daha altındaki sorularla başlanır. Eğer birey bu sorularda başarılı olamazsa başarana kadar bir önceki seviyeler denenir. Başarılı olunan seviye bireyin temel yaşı olarak belirlenir. Temel yaş belirlendikten sonra uygulayıcı daha üst seviyelere geçmeye başlar ve bu uygulama birey testin kalanında tamamen başarısız oluncaya kadar devam eder. Başarısız olunan seviyede test sonlandırılır. Testin puanlanmasından sonra testör, temel yaşın üstündeki geçilen her testten alınan puanı o yaşa ekleyerek zeka yaşını bulur.  Stanford-Binet testi çeşitli yaşlardan kişilere uygulanabilmekle beraber çocuklar, ergenler ve genç yetişkinler için daha uygundur.
Alt testler:
 • Sözel akıl yürütme
 • Sözcük dağarcığı
 • Kavrama
 • Saçmalıklar
 • Sözel ilişkiler
 • Soyut/görsel akıl yürütme
 • Örüntü analizi
 • Kopyalama
 • Matrisler
 • Kağıt kesme ve katlama
 • Niceliksel akıl yürütme
 • Nicelikler
 • Sayı dizileri
 • Eğitim
 • Kısa süreli bellek
 • Cümle belleği
 • Sayı belleği
 • Nesne belleği

Stanford Binet Testini uygulayacak uzmanın dikkat etmesi gereken noktalar; testlerin birebir uygulanması, test ortamının sessiz ve ilgi çekici materyallerle donatılmaması, çocuğun yüksek ateşli bir rahatsızlığının, yorgunluğunun ya da uykusunun olmaması, yemek ve tuvalet gibi ihtiyaçlarının önceden giderilmiş olması ve bunun gibi dikkat dağıtacak her şeyden kaçınılmalıdır.

Randevu için bağlantıdan merkezimize ulaşabilirsiniz.