denver 2 gelişim testi

denver 2 gelişim testi

Denver 2 Gelişim Testi,  0- 6 yaş arasındaki, görünürde sağlıklı olan çocuklara uygulamak için düzenlenmiş bir gelişim testidir. Çocuğun yaşına uygun birçok becerisini değerlendiren bu uygulama, belirti vermeyen gelişimsel problemleri taramada, şüpheli durumları nesnel bir ölçütle doğrulamada ve gelişimsel açıdan risk altındaki çocukları izlemede değerlidir. Bu uygulama çocuklardaki gelişimsel geriliklerin ve risklerin değerlendirilmesinde işlevsel bir uygulamadır.

Bu uygulama bir zeka testi değildir. Çocuğun birtakım işlevlerdeki becerisini yaşıtları ile karşılaştırır.

Denver 2 aşağıdaki gelişimsel alanları taramak üzere dört bölümde toplanmış sorulardan oluşur.

1- Kişisel Sosyal Gelişim: İnsanlarla anlaşma, kendi bireysel gereksinimlerini karşılayabilme, kendi işini kendisinin halledebilmesi ve sosyal iletişim becerilerini kazanılıp kazanılmadığı gibi durumları gösteren becerilerdir.

2- İnce Motor- Uyumsal Gelişim: El- göz koordinasyonu, küçük cisimleri kullanabilme, sorun çözme, tutma, kavrama, sıkma, cisimleri doğru yer ve zamanda kullanabilme  gibi becerilerin kendi yaş profiline uygun seviyede kazanılıp kazanılmadığını gösteren becerilerdir.

3- Dil Gelişimi: İşitme, anlama ve dili kullanma, kendi gelişimsel özelliklerine göre, ses ve kelimeleri uygun dönemlerde çıkarıp çıkarmadığını ve düzenli ve yaş dilimine uygun cümle kurup kuramadığını ölçen becerilerdir.

4- Kaba Motor Gelişim: Oturma, yürüme, zıplama ve genel olarak büyük kasların hareketleri çocuğun ya da bebeğin kendi yaş gelişim profiline uygun olarak kazanıp kazanmadığını göstermektedir.

Denver 2 Gelişim Testine İhtiyaç Duyulan Alanlar Nelerdir?

1- Klinik Değerlendirme:

Sağlıklı gelişim gösteren veya bazı belirtilerde kuşku uyandıran çocuklarda kontrol amaçlı kullanılır. Test 6 ayda bir uygulanabilmektedir, daha sık aralıklarla test tekrarı yapılmamalıdır.

2- Özel Eğitim:

Gelişimsel olarak belirgin şekilde geriliklere sahip ve özel eğitim sürecine yönlendirilmiş çocuklarda değerlendirme çalışması olarak kullanılır ve bu çalışma zamanına uygun aralıklarla tekrar uygulanarak çocuğun gelişimsel takip amaçlı kullanılmaktadır.

3- Okul Öncesi Kurumları:

Okul öncesi eğitim kurumuna başlayan ya da devam etmekte olan çocukların gelişimlerini ve becerilerini değerlendirmekte ve olası durumlara karşı doktora/hastaneye bilgilendirmek için kullanılabilir.

Denver 2 Gelişim Testi, bir çocuğun genel gelişimi konusunda sistematik bilgi verir ve uygulamacıyı muhtemel gelişimsel güçlükler konusunda uyarır. Daha ilerideki gelişmeyi tahmin etmede kullanılmamalıdır. Gerekirse uygulamacı aileyi bir doktora yönlendirebilir.

Testörlerimiz eğitimlerini Türkiye’de Denver 2 Gelişim Testi konusunda tek yetkili kurum olan Hacettepe Üniversitesi Çocuk Nörolojisi Derneği’nden almışlardır. Randevu için bağlantıdan merkezimize ulaşabilirsiniz.