CAS Testi

CAS Testi

CAS Testi, bilişsel işlevlerin değerlendirilmesi için önemli bir araçtır ve PASS Teorisi’ne dayanmaktadır. Bu teori, bilişsel işlevleri planlama, dikkat, eşzamanlı ve ardıl bilişsel işlemlere ayırarak insan zekasını farklı bir bakış açısıyla ele almaktadır.

Bilişsel İşlevler ve PASS Teorisi: PASS Teorisi, insan zekasını dört ana bilişsel işlem etrafında yeniden kavramsallaştırır. Bu işlevler şunlardır:

 1. Planlama İşlemleri: Bilişsel kontrolü sağlar, stratejilerin oluşturulması, planların uygulanması, sonuçların tahmini ve daha fazlasını içerir.
 2. Dikkat İşlemleri: İstenilen hedeflere ulaşmak için bilişsel işlemleri kullanma, dikkatin sürdürülmesi ve seçici dikkatle odaklanmayı içerir.
 3. Eşzamanlı Bilişsel İşlemler: Aynı anda birden fazla bilgiyi işleme, kavrama ve ilişkileri anlama yeteneğini içerir.
 4. Ardıl Bilişsel İşlemler: Ardışık uyaranları anlama, anlamsız dizilimleri kavrama ve konuşmayı seri bir şekilde düzenleme gibi işlemleri içerir.

CAS Planlama Ölçeği: Bu ölçek, planlama ile ilişkilendirilen bilişsel işlemleri değerlendirir. İçerdiği bilişsel işlemler şunlardır:

 • Stratejilerin oluşturulması
 • Planların uygulanması
 • Sonuçların tahmini
 • Dürtü kontrolü
 • Faaliyetlerin organizasyonu
 • Yeni durumlar karşısında planlı tepkiler
 • Kendini kontrol etme
 • Kendini değerlendirme
 • Kendini gözlemleme
 • Strateji kullanma
 • Geri bildirimde bulunma

CAS Dikkat Ölçeği: Dikkat ile ilgili önemli bilişsel işlemleri değerlendirir ve içerdiği işlemler şunlardır:

 • Konsantrasyon
 • Temel noktaya odaklanma
 • Önemli bilgiye odaklanma
 • İlginin dağılmasını engelleme
 • Seçici dikkat
 • Dikkatin uzun süre sürdürülmesi
 • Çabanın sürdürülmesi

CAS Eşzamanlı Bilişsel İşlemler Ölçeği: Bu ölçek, eşzamanlı bilişsel işlemleri değerlendirir ve içerdiği işlemler şunlardır:

 • Kelimelerden bir fikir bütünlüğü oluşturma
 • Parçalardan bir bütün oluşturma veya gruplama
 • Aynı anda birden fazla bilgiyi işleme
 • Kelimeler arasındaki ilişkileri anlama
 • Vurguyu anlama
 • Kavramları ve sözel ilişkileri anlama
 • Uzamsal bilgi ile işleme

CAS Ardıl Bilişsel İşlemler Ölçeği: Ardıl bilişsel işlemleri değerlendirir ve içerdiği işlemler şunlardır:

 • Ardışık bir serideki bağımsız sesleri doğru telaffuz etme
 • Anlamsız kelime dizilerini kavrama
 • Ardışık uyaranları anlama
 • Seslerin özel dizilimli şekli ile çalışma
 • Konuşmanın seri organizasyonu

CAS Uygulama ve Kullanım Alanları: CAS, 5-17 yaş aralığındaki okul çağındaki bireylerin bilişsel işlevlerini değerlendirmek için geliştirilmiştir. Ayrıca aşağıdaki durumların değerlendirilmesi amacıyla kullanılır:

 • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu olan bireyler
 • Öğrenme güçlüğüne sahip olduğu düşünülen bireyler
 • Zihinsel engeli olan bireyler
 • Travmatik Beyin Hasarı olan bireyler
 • Ciddi duygusal bozuklukları olan bireyler
 • Üstün Zekalı bireyler
 • Planlama problemleri olan bireyler
 • Akademik başarı hakkında öngörü sahibi olunmak istenen bireylerin değerlendirilmesinde kullanılır.

Randevu almak için bağlantıdan merkezimize ulaşabilirsiniz.