Kadıköy Psikolog Çocukta Dikkat Eksikliği ve Hiperaktiflik - Çocukta Dikkat Eksikliği ve Hiperaktiflik Süreci - Çocukta Dikkat Eksikliği ve Hiperaktiflik Uzmanlığı - Çocukta Dikkat Eksikliği ve Hiperaktiflik Kadrosu

Çocukta Dikkat Eksikliği ve Hiperaktiflik ve Psikoloji

Hiperaktif Çocuk Okulda

Kimler için: Eğitim kurumu yöneticileri, öğretmenler ve dikkat eksikliği hiperkativite bozukluğu yaşayan çocuğa sahip olan aile üyeleri.

 • Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu nedir?
 • Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun temel belirtileri nelerdir?
 • Tanımlamada alt belirtiler nelerdir?
 • Bozukluğun değerlendirmesi nasıl yapılır?
 • Tedavisi nasıl gerçekleşmektedir?
 • Sınıf içi durumla ilgili alınabilecek önlemler nelerdir?
 • Disiplinli ve düzenli bir sınıf ortamının sağlanması nasıl mümkün olur?
 • Sınıf kurallarının ve gerekçelerinin öğretilmesi
 • Kurallara uymanın ya da uymamanın sonuçlarının belirlenmesi
 • Hem caydırıcı hem de özendirici yöntemler nelerdir?
 • Davranış sorunlarını önleme yöntemleri nelerdir?
 • Dersten derse geçişlerde ve serbest zamanlarda çıkabilecek sorunların önlenmesi
 • Öğrencinin dikkatini toplamak, odaklamak ve dağıtmamak nasıl mümkün olur?
 • Dikkati dağınık ve/veya aşırı hareketli öğrencilere organizasyon ve çalışma becerilerinin öğretilmesi
 • Yönergelerin verilmesinde uygulanabilecek ipuçları
 • Velilerle iletişim

Amaç: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğuna sahip çocukları tanımak, onlarla uygun şekilde iletişim kurmak ve onların kaliteli bir eğitim hayatı ve yaşama sahip olmalarını sağlamak.