Neden EMDR Yöntemini Denemeliyiz?

Neden EMDR Yöntemini Denemeliyiz?

Her insan, hayatı boyunca üzerinde olumsuz etki yaratan en az bir olay yaşamıştır. Bu yaşantılar zaman zaman oldukça acı verici olabilir. Ancak deneyim bittikten başka deyişle bizi üzen olay/olaylar bittikten belirli bir süre sonra bu acının da sonlanması gerekir. Eğer acımız hala devam ediyorsa biraz daha zaman tanımak ve geçmiyorsa da nedenlerini araştırmak gerekir. Bu insana bitmeyecek gibi gelen acının nedeni yaşadığımız olayla kurduğumuz bağlantıların zihnimizi etkiliyor olmasından kaynaklanır. Başka deyişle bir başkasını bu kadar üzmeyecek ya da bu denli canını yakmayacak bir durum sizi çok zorluyorsa sizin çözülmesi gereken daha derin bir sorununuzdan kaynaklandığı söylenebilir.

EMDR Terapisine Giden Süreçte Neler Yaşanır?

Çocukluğumuzdan beri beynimiz birçok bilgi kaydeder ve birçok şey öğreniriz.  Büyürken öğrendiğimiz, deneyimlediğimiz şeylere verdiğimiz anlamların bazıları doğrudur ancak çocukluğumuzda yaşadığımız tüm deneyimler doğru değildir. Örneğin; arkadaşlarımız bizimle dalga geçtiğinde kendimizin değersiz olduğuna inanmak veya anne babamızın kavgasından sorumlu olduğumuzu düşünmek  gibi.  Aslında bu düşünceler çocukluğumuzdaki yanlış algılayışlarımızdır; çünkü çocukken belli bir dönem her şeyin kendimizle ilgili olduğunu düşünürüz. Yaşanılan her şeye bir anlam yükleriz, ancak çocukken verdiğimiz anlamlar hep kendimizle ilgilidir. “Bu yaşandı; çünkü ben yaramazlık yaptım”, “Benimle dalga geçiyorlar; çünkü ben beceriksizim”, “Arkadaşım bana hayır dedi, demek ki sevilmeyen biriyim” gibi. Bu algısal farklılıklar nedeniyle her deneyim doğru olarak zihinde kaydedilmez. Yaşadığımız deneyimlerin, ilerleyen yaşlarda daha çok fark ettiğimiz, kontrolümüz dışında oluşan etkileri olabilir. Olumsuz yaşam deneyimleri, olumsuz tepkiler vermemize neden olur ve bu durum isteğimiz dışında gerçekleşir. Örneğin; küçükken babasının annesini aldattığına şahit olan bir kız çocuğunun erkek arkadaşının bir kadınla konuştuğunu gördüğünde aşırı tepki vermesi veya cephede savaşmış bir askerin yüksek ses duyduğunda aşırı kaygı tepkisi vermesi gibi… Kaynağı belirsiz olduğu düşünülen korkularsa örneğin uçaktan, köpek, kediden ya da yükseklikten korkuyor olmanızın dipte basit bir nedeni olabilir. Tüm bu nedenleri EMDR terapisiyle fark edebilir ve çözebiliriz.

Seanslarım sırasında çok sık karşılaştığım bir durum, problem yaşan ve terapiye başvuran kişilerin “Benim iyi bir ailem var ve ben neden böyle şeyler yaşıyorum anlamıyorum,” şeklindeki söylemleridir. Hepimiz zor çocukluk geçiren, istismara uğrayan, ailesi tarafından destek görmeyen çocukların sıkıntı yaşamasını anlamlandırabilirken, bu tarz olaylarla karşılaşmayan kişilerin sıkıntılarının olmasına anlam veremeyiz ve hatta çoğu zaman danışanlarımın deyimiyle “şımarıklık” olarak tanımlarız. Ancak durum çoğu zaman böyle değildir. Kendimizi, destekleyici ebeveynlere sahip olsak da bu şekilde hissetmemiz gayet olasıdır; çünkü istek ve ihtiyaçlarımız her zaman anlaşılamayabilir -ki bu çok normaldir- bazen aşırı destek almak kendimizle ilgili algımızı olumsuz etkileyebilirken bazen çocukken yaşadığımız acı verici deneyimi beynimiz tamamen bastırabilir ve hatırlamayabiliriz.

EMDR Terapisinin Hedefi ve Etkileri Nelerdir?

EMDR terapisi olumsuz duygu, duyumsama ve inanışları içeren bu işlenmemiş anıları hedef alır. Beynin bilgi işleme sisteminin harekete geçirilerek eski anıların etkisi azaltarak tamamen ortadan kaldırır. Yararsız ve olumsuz etki yaratan düşünceleri yararlı ve işlevsel olan düşüncelere çevirir. Bununla birlikte işlenmemiş anıların sadece çocukluk çağı döneminde olması gerekmez. Örneğin,  deprem, sel gibi doğal afetler, büyük kayıplı kazalar, savaş, tacize uğramak, , işyerinde duygusal ya da fiziksel mobbinge maruz kalmak, ilişkide aşağılanma, reddedilme, fiziksel şiddete maruz kalma gibi ciddi nedenler ise doğrudan terapiyle çözülmesi gerekli durumlardır.

Çeşitli psikolojik rahatsızlıklar, travma sonrası stres bozukluğu, depresyon, panik bozukluk, obsesif kompulsif bozukluk (takıntılı-zorlantılı bozukluk), kaygı problemleri, somatizasyon (hastalık hastalığı), ilişki problemleri, atlatılamayan ayrılık acısı vb. gibi sıkıntılar yukarıda bahsettiğimiz işlemlenmemiş anılardan kaynaklanır.  Kronik sorunların kaynağı olan olumsuz duygu ve inanışlar genellikle bu sıkıntı yaratan işlenmemiş anılar çalışarak ortadan kaldırılabilir. Eğer sıkıntı yaratan bir belirti varsa (bu bazen bedensel olarak da kendini gösterebilir ağrılar, mide sorunları vb), genellikle hatırlasak da hatırlamasak da onu yaratan bir deneyim mutlaka vardır. Sıklıkla bedeninizdeki bazı aksaklık/hastalıkların nedeni psikolojik kaynaklıdır.

Özetle;

O halde yaşama bakış açınızla ilgili bir takım sıkıntılarınız var ise (kaygılı, depresif, agresif, çekingen vb. olmak gibi)  veya insanlarla ilişkilerinizde bir takım sorunlar yaşıyorsanız, zorlayıcı bir yaşam deneyiminiz olduysa,  işlemlenmemiş anıların varlığından söz edebiliriz. Bu anıların işlemlenmesinin ise huzurlu bir hayatın temeli olduğunu hatırlamamız önemlidir. Kısa sürede hayatınızda sizi geri çeken  olumsuz sonuçlardan kurtulmak istiyorsanız EMDR terapi yöntemini denemelisiniz.

Uzm. Psikolog Bige Rüya YILDIZ

Kaynak: Dr. Francine Shapiro; EMDR Terapisi Teknikleriyle Acı Anıları Silmek