İlişki Yönetimi ve İletişimin Gücü

İlişki Yönetimi ve İletişimin Gücü

İlişki Yönetimi ve İletişimin Gücü

Kimler için: Daha fazla iletişimde olmayı gerektiren meslek sahipleri, kişisel ve sosyal yaşamında duygu ve düşüncelerin doğru aktarmak isteyen bireyler, yönetici adayları.

İçerik:

  • Kurum içi ve dışı iletişimi güçlendirmek
  • Kurumsal hayatta müşteri ilişkilerinde etkin olmak
  • Etkin dinleme
  • Güçlü soru sorma becerilerinin kazandırılması
  • Geri bildirim ile eleştirinin arasındaki farkı kavrama
  • Empati-sempati
  • Sözsüz ve sözlü iletişim

Amaç: Kurumlarda ve bireysel ilişkilerde empatik iletişim, duygusal zeka, kendini doğru ifade etme gibi yetkinliklerin önemi artıyor. Ego yönetiminin önemi, etkin dinlemenin gücü ile bireyler kendilerini daha iyi ifade edip, ön plana çıkarabiliyorlar. Bu seminer karşımızdakinin duygularını anlayarak onları yönetebilme becerimizi arttıracaktır.